Kategória: Parkoviská, garáže

Parkovisko na Vodnej

V rekonštrukcii sú aj parkoviská na Kasárenskom námestí (pri kine Úsmev) a aj na Orlej ulici. Pri rekonštrukcii Uličky remesiel v rámci projektu Európske hlavné mesto kultúry, bol rozšírený chodník na Vodnej ulici, lebo nespĺňal normy. Bolo to ale na úkor parkoviska, ktoré bolo preto zúžené.Po tomto zúžení pre zmenu ale nespĺňalo normu parkovisko, kde v tomto prípade mala […]

Nové garáže na Húskovej ulici

Zámerom investora je postaviť rad garáži pre osobné automobily skupiny 1 a podskupiny 01/malé a stredné automobily/ a ponúknuť vyšší komfort odstavenia vozidiel pre obyvateľov priľahlej časti sídliska. Garáže sú navrhnuté čiastočne na jestvujúcom parkovisku a čiastočne na zeleni pri parkovisku. Zabraté parkovacie státia sa nahradia na streche nových garáži, ohradeným oceľovým zábradlím.Prístupová komunikácia k […]

Parkovisko – Poľovnícka

Na mieste starého detského ihriska na Luniku I na Poľovníckej ulici vybudovala samospráva 31 miest na parkovanie. „Súčasťou projektu bolo vyznačenie aj ďalších 12 parkovacích stojísk na jestvujúcej asfaltovej ploche, vyhradenie 2 miest pre osoby so zníženou schopnosťou pohybu, ako aj potrebné zvislé a vodorovné dopravné značenie,“ vysvetľuje vedúci kancelárie starostu Marián Krajňák. Parkovisko na […]

Parkovisko – Kasárenské námestie

Súkromný prevádzkovateľ parkovania najprv zrušil polhodinové parkovné – na asi 2 500 miestach. Teraz zavádza polhodinu grátis – na asi 300 až 500 miestach.Polhodinové 50-centové parkovné na parkovacích miestach v centre (uličné státie), ktorých je asi 2 500, nevrátia. Minimálnou sadzbou ostáva hodina a euro. Na rampových parkoviskách, kde môže byť asi 300 až 500 […]

Parkovisko Uralská

Nové parkovisko by podľa upraveného rozpočtu malo pribudnúť na Uralskej ulici. Predpokladané náklady na výstavbu sú asi 25–tisíc eur, z toho 17–tisíc prišlo z mestskej kasy. Dokopy bude vytvorených 33 parkovacích miest, vrátane invalidných. V pláne je aj riešenie ďalších plôch na parkovanie, pravdepodobne na Levočskej a Rovníkovej ulici.