Kategória: Ostatné

Heliport

Výstavba a prevádzka heliportu leteckej záchrannej služby.Premiestnenie jestvujúceho vrtuľníkového letiska – heliportu LZS v objekte FNLP Košice cca o 200 m západnejšie z dôvodu vlastníckych vzťahov k pozemku, na ktorom je umiestnený súčasný heliport. Výstavba a prevádzka heliportu LZS. Navrhovaná stavba svojim charakterom patrí k obslužnej činnosti – zabezpečeniu prevozu pacientov do objektu FNLP Košice. […]