Kategória: Chodníky, schodiská, podchody,…

(Cyklo)chodník Furča

Rozšírenie a úprava povrchu promenádneho chodníka – Furča vodojem – Zelený dvor V lesoparku sa bude rozširovať asfaltová komunikácia a bude sa na ňu pokladať nový asfaltový kryt v celej dĺžke. Komunikácia bude slúžiť pre bežcov, chodcov a druhá časť pre cyklistov a korčuliarov. Projekt budú realizovať Mestské lesy Košice. Ing.Kandráč Marekvedúci oddelenia ŽPVaPč