Kategória: Chodníky, schodiská, podchody,…

Výmena odvodňovacích žľabov a prechodov na Hlavnej

Dňa 20.6.2016 sa začala realizovať oprava prechodov pre chodcov aj s výmenou odvodňovacích žľabov na prechodoch Kasárenské námestie – Hlavná a Hlavná – Zbrojničná.  Z dôvodu realizácie stavebných prác bude v úseku Zbrojničnej ulice od Hlavnej ulice po Mäsiarsku ulicu úplná uzávierka a v úseku ulice Kasárenské námestie pri križovatke s Hlavnou ulicou zúžená vozovka a […]

Pereš – semafor na priechode pre chodcov

Obyvatelia košickej mestskej časti Pereš sa konečne dočkali bezpečného priechodu. Už roky žiadali o inštalovanie svetelnej signalizácie, ktorá by im umožnila bezpečne prejsť k zastávkam električiek a autobusov cez frekventovanú štvorprúdovú cestu. Hoci je táto cesta I. triedy v úseku mestskej časti riadne označená dopravnými tabuľami a rýchlosť obmedzená na 60 km/h, vodiči rýchlosť nedodržiavajú. Máloktorí […]

Rozširovanie deliaceho ostrovčeka na Hlinkovej

Prebiehajú práce na druhom deliacom, stredovom ostrovčeku… ————————————————————————————————— Z dôvodu rozširovania deliaceho ostrovčeka na Hlinkovej, oproti OC Mier, došlo v tejto časti mesta k dopravným obmedzeniam. 342/14 poslanec Marián GajInterpelácia sa týkala plynulého prechodu chodcov na križovatke Národná trieda – Hlinkova ul..Odpoveď:Projekt Cestnej svetelnej signalizácie (CSS) je v súlade s platnými vyhláškami a STN a […]

Oprava prepadávajúceho sa podchodu pre peších na Furči

Po ôsmich mesiacoch sa skončila oprava prepadávajúceho sa podchodu pre chodcov pod frekventovanou štvorprúdovou komunikáciou na Triede L. Svobodu na košickej Furči. Do prevádzky bol daný 1.4.2015. Celková investícia na opravu podchodu 728 655 € – cca 22 mil. Sk (vrátane vypracovania projektovej dokumentácie). Zhotoviteľom rekonštrukcie boli Inžinierske stavby. Počas obnovy životu nebezpečného podchodu odstránili narušenú konštrukciu podchodu a nahradili ju […]