Kategória: Cesty

Oprava komunikácie na Wuppertálskej ulici

V pondelok (16.9.2019) sa začala oprava komunikácie na Wuppertálskej ulici v úseku od vchodu do bytového domu č.21- č.67. Práce, ktoré budú prebiehať denne od 7:00 do 18:00 hod., si vyžiadajú aj zmeny v doprave – prejazdný bude jeden jazdný pruh v oboch smeroch a dočasne bude obmedzená aj možnosť parkovania v danej lokalite. Ukončenie opravy na […]

Oprava komunikácie na Štúrovej ulici – od Hotela Doubletree by Hilton po križovatku s Tajovského ulicou

Práce sú ukončené… ——————————————————————- V pondelok sa začne druhá etapa opravy Štúrovej ulice, od Mojmírovej po Tajovského ulicu Začne sa dňa 26. 8. 2019, predpokladaný termín ukončenia prác je 8. september 2019. Stavebné práce sa budú robiť v pravom jazdnom pruhu od križovatky Štúrova – Mojmírova, po križovatku Štúrova – Tajovského ulica. V úseku realizácie stavebných prác […]

Diaľnica D1 – Budimír – Bidovce

Začiatok stavby tvorí mimoúrovňová križovatka Budimír, s pokračovaním cez údolie rieky Torysa. Túto pretína 560 metrov dlhý most. Ďalej smeruje trasa k mimoúrovňovej križovatke Košické Olšany v km 6,5 – križovatke diaľnice D1 a rýchlostnej cesty R2. Tu sa stavba rozdeľuje na pokračovanie samotnej D1 a na krátky úsek rýchlostnej cesty R2/R4 po mimoúrovňovú križovatku […]

Oprava cesty na Hlinkovej ulici v úseku od križovatky Národná trieda – Hlinkova po križovatku Vodárenská – Hlinkova

V utorok (20. 8.2019) sa začne oprava cesty II/547 na Hlinkovej ulici v úseku od križovatky Národná trieda – Hlinkova po križovatku Vodárenská – Hlinkova.  V uvedenom úseku budú obojsmerne opravované poškodené vonkajšie jazdné pruhy. V úsekoch realizácie stavebných prác budú na Hlinkovej ulici zúžené jazdné pruhy na stredové a znížená maximálna povolená rýchlosť. Predpokladaný termín ukončenia opráv je 8. […]

Rekonštrukcia Myslavskej cesty

Úprava sklonu zrekonštruovaných chodníkov v miestach nájazdov do dvorov. V utorok (2. 4. 2019) uzavrú ľavý jazdný pruh Myslavskej cesty v smere do Košíc Ďalšia z celkovo štyroch etáp stavebných prác na stavbe ,,Košice, rekonštrukcie pozemných komunikácií, SO 104 – 00 Cesta III/3404 Myslavská cesta“ sa začne o 9.00 hod.   Spoločnosť STRABAG, s.r.o. uzavrie pre dopravu ľavý jazdný […]

Oprava povrchu vozovky na Národnej triede

Od pondelka (27. 5. 2019) je potrebné sa pripraviť na dopravné obmedzenia na časti Národnej triedy. Z dôvodu opráv povrchu vozovky bude čiastočne uzavretá od križovatky Hlinkova – Národná trieda, v úseku Národná trieda – Vodárenská – Kostolianska cesta. Práce budú rozdelené do dvoch etáp, predpokladaný termín ich celkového ukončenia je prvá polovica mesiaca jún. 1. etapaPotrvá od […]

Úprava lesných ciest nad Myslavou

Podľa informácií, ktoré poskytli Mestské lesy Košice pre denník Košice:dnes, prebiehajúce zemné úpravy a budovaný priepust prepoja dve už existujúce slepé zvážnice. Prepojená zvážnica bude slúžiť na lepšie sprístupnenie lesných porastov v danej lokalite a zjednodušenie obhospodarovania majetku.Novovybudovaný priepust bude plniť aj protipovodňovú funkciu.V budúcnosti plánujú na tejto prepojenej zvážnici rozšíriť sieť cyklotrás a turistických chodníkov, čo doterajší […]