Kategória: Pamiatky a zaujímavosti

Múzeum letectva

Z bratislavského letiska 7.12.2016 poslednýkrát vzlietlo lietadlo Jak-40 z letky Ministerstva vnútra (MV) SR. Počas svojej dlhej služby vozilo politikov ešte z bývalého socialistického Československa. Lietadlo vyrobili v roku 1974 a za 42 rokov nalietalo 9671 hodín a absolvovalo 12 257 letov. Ako exponát teraz skončí v Múzeu letectva v Košiciach. Bude zakonzervované a po obdobie […]

Zrekonštruovaný Sklad soli NKP Solivar v Prešove

V Národnej kultúrnej pamiatke (NKP) Solivar v Prešove bol 19.3.2016 pre verejnosť po takmer tridsiatich rokoch prvý krát otvorený historický objekt Sklad soli. Od októbra 2014 do septembra 2015 prechádzal Sklad soli rozsiahlou rekonštrukciou, výsledkom ktorej je nový multifunkčný spoločensko-umelecký priestor určený na výstavné, prezentačné, kongresové či edukačné aktivity. Obnova Skladu soli bola jednou z priorít ministerstva kultúry […]

Košický zlatý poklad

Expozícia, ktorá neoceniteľne reprezentuje mesto i Slovensko predstavuje poklad zlatých mincí, medailí a reťaze, nájdený v roku 1935, známy pod názvom Košický zlatý poklad sa po rozsiahlej rekonštrukcii Účelovej budovy opäť vracia do Košíc. Nová atraktívna interaktívna inštalácia Košického zlatého pokladu zintenzívni návštevníkom zážitok z prehliadky expozície jedného z najvýznamnejších numizmatických nálezov sveta. Košický zlatý […]

Súkromné etnografické múzeum HUMNO

Toto múzeum sa tvorilo 8 rokov. Zaregistrované bolo 11.6.2008 Ministerstvom kultúry SR sekciou kultúrneho dedičstva v Bratislave. Múzeum je nezisková organizácia.Odborné zameranie a špecializácia múzea:Výrobné techniky a technológie, spôsoby obživy, stravovania, bývania, odevná kultúra a ľudová výtvarná kultúra obyvateľov východného Slovenska.Múzeum je možné navštíviť individuálne alebo ako organizované skupiny.http://www.humnoke.sk/

Urbanova veža – múzeu voskových figurín

Objekt Urbanovej veže vznikol v poslednej tretine 14. stor. pri stavbe dnešnej katedrály. Čiastočnú renesančnú úpravu dostala v 17. storočí, keď ju v roku 1628 prestaval prešovský staviteľ Martin Lindtner. Posledný stavebný zásah, ktorý čiastočne zmenil výzor veže, sa vykonal v rokoch 1943-1947. Vtedy bola pristavená neorenesančná arkáda so strieškou, kde bola osadená unikátna zbierka gotických a renesančných epitafov pochádzajúcich […]

Myšľanské obecné múzeum Nižná Myšľa

Múzeum sa nachádza v časti budovy bývalého premonštrátskeho kláštora , pochádzajúceho z 13. storočia. Dnes má múzeum k dispozícii 400 m výstavnej plochy a laboratórium na reštaurovanie nálezov.Cieľom múzea pri vzniku bola prezentácia a zhromažďovanie archeologických a kultúrnych pamiatok z regiónu, prevažne z vykopávok lokality európskeho významu, t. j. opevnenej remeselníckej osady otomansko-füzesabonskej kultúry, starej […]

STM – Vedecko-technické centrum pre deti a mládež

Hrou k poznaniu Jednou z kľúčových investícií, v súlade s cieľmi Interface – EHMK – Košice 2013, je i dlhoočakávaný projekt vybudovania Vedecko-technického centra pre deti a mládež  v Slovenskom technickom múzeu v Košiciach. Prostriedky boli získané v rámci regionálneho operačného programu 7. Žiadateľom  projektu bolo  Ministerstvo kultúry SR a  bol spolufinancovaný Európskou úniou vo výške 85% z Európskeho […]

Dom remesiel

V roku 2013 bola ukončená  výstavba nového objektu múzea – Domu remesiel na Hrnčiarskej ulici v Košiciach, podľa  projektu Otvorené zóny č. 7- Ulička remesiel, realizovaného  v  rámci projektov Košice Európske hlavné mesto kultúry 2013, ktorý  svojimi výstavami a  akciami prezentuje verejnosti historické remeslá a  ich súčasné tradície. Objekt vybudovali  na mieste  niekdajšieho meštianskeho domu z 19. […]

Rodošto – Pamätný dom Františka II. Rákózciho

V areáli Katovej bašty na nádvorí Hrnčiarskej ulice je od roku 1991 Východoslovenským múzeom sprístupnený Pamätný dom Františka II. Rákocziho, tzv. Rodošto. Ide o repliku exilového domu z tureckého mestečka Rodošto, kde vodca posledného uhorského stavovského povstania František II. Rákoczi prežil svoj exilový život ako exulant v rokoch 1720-1735. Hoci o postavení repliky domu sa rozhodlo už v roku 1908, stavba bola realizovaná až […]

Umelecké kovolejárstvo

Expozícia bola presťahovaná do Urbanovej veže a kazematov. Špecializovaná výstava Východoslovenského múzea (pôvodne inštalovaná v Urbanovej veži) približuje umelecké kovolejárstvo, ktoré má na východnom Slovensku už vyše 600 ročné tradície. Jej účelom je zobraziť zaujímavý, ale trošku zanedbaný úsek výtvarnej tvorby – umeleckého zlievania kovov od 14. storočia až po 20. storočie. Výstava nepredstavuje len diela […]