Kategória: Ostatné

Steel PARK – Kreatívna fabrika

V snahe popularizovať medzi mladými ľuďmi kreatívnou formou vedné disciplíny a technicky orientované školy vzniká na základe príbehu výroby ocele expozícia s názvom Steelpark – Kreatívna fabrika, ktorá bude inštalovaná v areáli Kasární/Kulturpark na Kukučínovej ulici v Košiciach. Tento projekt realizuje rovnomenné záujmové združenie právnických osôb Steelpark – Kreatívna fabrika. Jeho zakladateľmi sú Mesto Košice, […]

Zvon Urban

Urbanova veža v Košiciach je zvonica Dómu sv.Alžbety zasvätená sv. Urbanovi – patrónovi vinohradníkov. Spolu s Dómom svätej Alžbety a Kaplnkou svätého Michala bola vyhlásená za národnú kultúrnu pamiatku v roku 1970. Veža bola postavená na prelome 14. a 15. storočia ako zvonica v tom čase rozostavaného Dómu v gotickom štýle. Neskôršiu renesančnú podobu získala […]

Botanická záhrada

Botanická záhrada Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach – metropole východu, je rozlohou najväčšou botanickou záhradou na Slovensku. Košická botanická záhrada je vybudovaná na úpätí kopcov pri severnom okraji mesta na ploche 30 ha. Verejnosti je sprístupnená od roku 1950. Spolu sa tu nachádza takmer 4 000 rastlinných druhov, čím sa radí medzi najvýznamnejšie v […]