Kategória: Ostatné

Ulička remesiel

Košice sa môžu popýšiť najstarším dokladom existencie cechovej organizácie v celom Uhorsku, ktorým sú stanovy cechu kožušníkov vydané richtárom Arnoldom v roku 1307. Cechy sa však začali v Košiciach naplno rozvíjať až od druhej polovice 15. storočia. Boli to remeselnícke organizácie združujúce majstrov jedného alebo viacerých remesiel, založených na ochranu ich záujmov. Celý život cechov bol […]

Steel PARK – Kreatívna fabrika

V snahe popularizovať medzi mladými ľuďmi kreatívnou formou vedné disciplíny a technicky orientované školy vzniká na základe príbehu výroby ocele expozícia s názvom Steelpark – Kreatívna fabrika, ktorá bude inštalovaná v areáli Kasární/Kulturpark na Kukučínovej ulici v Košiciach. Tento projekt realizuje rovnomenné záujmové združenie právnických osôb Steelpark – Kreatívna fabrika. Jeho zakladateľmi sú Mesto Košice, […]

Zvon Urban

Urbanova veža v Košiciach je zvonica Dómu sv.Alžbety zasvätená sv. Urbanovi – patrónovi vinohradníkov. Spolu s Dómom svätej Alžbety a Kaplnkou svätého Michala bola vyhlásená za národnú kultúrnu pamiatku v roku 1970. Veža bola postavená na prelome 14. a 15. storočia ako zvonica v tom čase rozostavaného Dómu v gotickom štýle. Neskôršiu renesančnú podobu získala […]

Slávikov mlyn v Šaci

Mlyn bol postavený koncom 19. storočia a doplnený novšími prístavbami v roku 1925. Pôdorys pôvodnej stavby bol obdĺžnikový, po rekonštrukcii nadobudol podobu v tvare L. Vnútro mlyna je rozdelené dvoma vloženými drevenými stropmi na tri podlažia. V prízemí sa nachádzajú prevody pohonnej časti – transmisie, na 1. poschodí samotný mlyn, sitá a ostatné strojové vybavenia, […]

Botanická záhrada

Botanická záhrada Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach – metropole východu, je rozlohou najväčšou botanickou záhradou na Slovensku. Košická botanická záhrada je vybudovaná na úpätí kopcov pri severnom okraji mesta na ploche 30 ha. Verejnosti je sprístupnená od roku 1950. Spolu sa tu nachádza takmer 4 000 rastlinných druhov, čím sa radí medzi najvýznamnejšie v […]

Košická detská historická železnica

Detská železnica bola vybudovaná v Košiciach v rokoch 1955 – 1956 ako Pionierska železnica. Miestnu dráha financovalo Ministerstvo dopravy a šlo o prvú rekreačnú železnicu vo vtedajšom Československu. Okrem iného však po vzore podobných železníc vo vtedajšom Sovietskom zväze, slúžila aj na výchovu a motiváciu mladých železničiarov. Trať má v súčasnosti dĺžku 3,9 km s […]

Zvon svätý Ján – Zvonárska

Zvon „Ján“ z chrámu sv. Alžbety, uliaty Františkom Illenfeldom, košickým zvonolejárom r. 1558. Zdobený je rastlinným motívom a morskými pannami; na plášti má dva tepané reliéfy – znak mesta Košice a Madonu s dieťaťom. V hornej i dolnej časti latinský nápis. Jedno rameno zo šesťramennej koruny chýba. Rozmery: výška 143 cm; priemer 141 cm. Historický zvon Ján bol v r.1968 vystavovaný na […]

Zoologická záhrada

ZOO Košice je jednou zo štyroch zoologických záhrad na Slovensku. Budovať sa začala v roku 1979. Je zameraná v prevažnej miere na euroázijskú faunu, chovanú v priestoroch, ktoré sa svojou veľkosťou a charakterom približujú prírodným podmienkam. Rozloha areálu ZOO je 288 ha (3. najväčšia v Európe), nachádza sa na území mestskej časti Košice-Kavečany. Chovné zariadenia […]

Štátne divadlo

Košické divadlo dostalo trvalý stánok v centre mesta už v 18.storočí. V roku 1786 po dlhom uvažovaní mestská rada prijala koncepciu spojenia kaviarne a reduty s divadlom. Protektormi stavby boli gróf Michal Sztáray a gróf Mikuláš Vecsey. Prvý projekt spracovali Štefan Brocký a Jozef Ján Tallher. Stavbu viedol Anton Schwaizer, stavebný dozor vykonával Ján Juraj […]