Kategória: Múzea

Katova bašta – Stredoveká fortifikácia mesta Košice – kazematy

Pôvodný objekt Katovej bašty – barbakan Maľovanej brány vybudovali v druhej polovici l5. storočia. Posilňoval obranu mestskej brány a chránil prístup ku kráľovskému domu a radnici mesta. Začiatkom l6. storočia objekt prestavali. Zosilnili ho streleckými komorami a hlinenými násypmi, ktorými vyplnili priestor medzi komorami, čím nad nimi vznikla terasa bojového podlažia, ktorá znásobila palebnú silu objektu. Zachovalo sa 8 […]

Slovenské technické múzeum

Na potrebu uchovávania a ochrany pamiatok technickej vyspelosti na Slovensku upozorňoval už ndrej Kmeť – nestor slovenského múzejníctva. Profil múzea sa formoval od vydania dočasného štatútu Technického múzea v roku 1947, prvé expozície v Košiciach boli verejnosti sprístupnené o rok neskôr. V roku 1983 bolo múzeum premenované na Slovenské technické múzeum. Zriadenie technického múzea sa […]

STM Hutníctvo a metalurgia

Historická hutnícka expozícia objasňuje vývin tohto odboru vo svetovom meradle s dôrazom na bohaté tradície hutníctva na Slovensku. Expozícia je inštalovaná na upravenom schodisku a v miestnostiach na I.poschodí. Zdôraznené sú tu objavy v železiarstve, kovohutníctve i tvárnení kovov. Vo vstupnej časti upúta návštevníka model tzv. slovenskej pece zo 14.storočia, typickej pre slovenské železiarske oblasti. […]

STM Energetické oddelenie

Expozícia oddelenia energetických strojov je pomenovaná po Prof. Dr. Ing. Aurelovi STODOLOVI (1859-1942),vedcovi svetového významu, ktorý sa v technickom svete preslávil najmä svojou základnou teóriou o stavbe parných a plynových turbín. Na pozvanie Vysokej školy technickej v Zurichu od roku 1892 trvale pôsobil ako profesor na ním založenej katedre stavby strojov, kde sa ako vedec […]

STM Sieň elektrických výbojov

Už od roku 1992 Slovenské technické múzeum vystavuje veľkú časť zbierkového fondu dokumentujúceho vývoj elektrotechniky v expozícii Oznamovacia elektrotechnika. Daná expozícia pozostáva z dvoch tematických celkov, ktoré sa venujú prevratným objavom v rámci dorozumievania a dorozumievacej techniky a objavom súvisiacim so záznamom a reprodukciou zvuku a obrazu. K exponátom, ktorým návštevníci venujú najviac pozornosti, patria […]

STM Astronómia

Expozícia s názvom ASTRONÓMIA sa skladá z dvoch častí.Prvá časť je venovaná dejinám astronómia na Slovensku. Na desiatich paneloch sú dokumentované univerzity a školy, hvezdárne, osobnosti, ktoré na nich pôsobili, ale i tí, ktorí doma nenašli uplatnenie a pôsobili mimo územia dnešného Slovenska ( Regiomontanus, Hell, Fröhlich, Konkoly-Thége, Štefánik, Bečvář, Pajdušáková).Druhá časť expozície je zameraná […]

STM Baníctvo

Unikátne banské interiéry sú vybudované v podzemí múzea. Banícka expozícia bola projektovaná ako skutočné banské prostredie s doplňujúcim strojným vybavením. Vstupné banské portály s menami osobností slávnej tradície štiavnického baníctva: Jozef Karol HELL (1713 – 1789) a Krištof Traugott DELIUS (1728 – 1779) symbolizujú ústia banských štôlní. Schodisko lemujú dobové banské svietidlá. Vo vstupnom priestore […]

Dolná brána – Múzeum archeológie

Mestské opevnenie Košíc vzniklo v druhej polovici 13. storočia. Jeho prvú etapu kladieme medzi roky 1260 a1290. V priebehu času prešlo komplikovaným vývojom a má množstvo stavebné odlišných etáp. Prvé tri sú pomenované podľa uhorských vládnucich dynastií ako ARPÁDOVSKÁ (druhá polovica 13. storočia), LUXEMBURSKÁ (prelom 14. a 15. storočia) a KORVÍNOVSKÁ (druhá polovica 15. storočia). […]

Príroda Karpát

Bohatý prírodovedný zbierkový fond múzea zastupuje v expozícii 1100 kusov geologických vzoriek, 800 kusov evertebratologických a vertebratologických zoologických zbierok a 140 botanických exponátov. Expozícia predstavuje návštevníkovi:  – históriu Zeme  – vznik hornín a minerálov  – skamenelý svet  – ríšu minerálov  – krásu kameňa – pôvaby rastlín – nenahraditeľný svet prírody – rôznorodosť živočíšnych druhov http://www.vsmuzeum.sk/

Historická lekáreň U BOŽIEHO OKA

Historická lekáreň U BOŽIEHO OKA, ktorá približuje návštevníkom zariadenie lekárne z 19. storočia– viac než 200 lekárenských exponátov, ako sú kolekcie lekárenských nádob, mažiare, menzúry, roztieračky na drvenie masti, váhy, mlynčeky,– výrobné zariadenia,lisy na tinktúry, perkolátor, destilačný aparát na výrobu liekového prípravku– nábytok oficíny z 19. storočia, ktorý pochádza z bývalej košickej lekárne „ Božie […]