Kategória: Kostoly

Špitálsky kostol sv. Ducha

Slovo špitál (hospitále) bolo v minulosti označením pre charitatívnu organizáciu, kde boli prijatí prestárli, chudobní, siroty, bezdomovci, chorí. O takomto špitáli v Košiciach máme doklad už z roku 1283. Špitál stál pred hradbami mesta a od začiatku k nemu patril kostol. Žiaľ, táto ustanovizeň bola vždy v ceste armády a viackrát bola zničená, no vždy […]

Kostol sv. Michala Archanjela Poľov

Historické záznamy uvádzajú, že už v roku 1334 bola tu zriadená farnosť. Pravdepodobne tu už v tom čase bol aj kostol. Nakoľko Poľov vo svojom okolí mal dostatok lesa, dá sa dedukovať, že zemepán povolil ťažbu dreva na kostol. Traduje sa, že jeden zo zemepánov nechal vypáliť obec pre krádež jeho majetku, to však nie […]

Kostol sestričiek Uršulínok

Pôvodne bol stavaný pre košickú cirkevnú obec kalvínov. Mal však veľmi pohnuté osudy. Aj keď stavba prebiehala v rokoch 1652 – 1655, jeho užívateľmi boli striedavo kalvíni, armáda a rád uršulíniek, ktorý bol sem preložený cisárovnou Eleonórou z Bratislavy v r.1698. Objekt si nestačili ani zariadiť a znova slúžil rôznym účelom. Až v roku 1731 […]