Kategória: Kostoly

Kaplnka na Bankove

Kaplnka nanebovzatia Panny Márie Kaplnka je neogotická stavba postavená v roku 1903 podľa projektu Ing. arch. Jána Andrejku z milodarov Michala Kalchera a košickej verejnosti. Je to jednoloďová stavba obdĺžnikového pôdorysu s polkruhovým záverom, ktorej hlavné priečelie tvorí trojuholníkový štít na vrchole zakončený klasickým krížom, s malou vežičkou a otvorom v nej so zvonom a sadrovú oltárnu sochu, ktorá predstavuje Pannu […]

Drevený kostolík z Kožuchoviec

Cerkva sa nachádza v areáli Východoslovenského múzea v Košiciach. Pochádza z obce Kožuchovce, okres Svidník a do Košíc ho priniesli v roku 1927. Bol postavený v roku 1741. Vedľa kostolíka je aj drevená zvonica z obce Ašvame (dnes Mineraľnoje v Zakarpatí).Kostolík, ktorému v mieste zrodu hovorievali „cerkev“, postavili v roku 1741 v Kožuchovciach, dedinke neďaleko […]

Kostol sv. Anny – Ťahanovce

Neskoroklasicistický kostol, ktorý postavili v roku 1850. Neskôr bol upravovaný. Kostol je jednoloďová stavba s polkruhovým uzáverom presbytéria, ktorý bol dodatočne predelený a jeho polkruhová časť tvorí dnešnú sakristiu. Na západnom klasicistickom štítovom priečelí je vstavaná veža. Vonkajšia architektúra je upravená klasicisticky, s termovými oknami a prebiehajúcou rímsou. Hlavný dôraz sa kládol na priečelie, členené […]

Morová kaplnka sv. Rozálie

Cintorín sv. Rozálie patrí medzi najkrajšie cintoríny v Košiciach. Je svojráznou prírodnou galériou sôch a drobnej architektúry. Cintorín vznikal veľmi pomaly. Za celých sto rokov XVII. storočia tu pochovali iba 23 osôb. Piati z pochovaných boli pustovníci. Možno by pekný kopec za hradbami mesta získal celkom iné využitie, nebyť morovej nákazy. Epidémia moru ktorá sa do […]

Gréckokatolícky chrám sv. apoštolov Petra a Pavla

Farnosť sv. Petra a Pavla v Košiciach má svoje počiatky v roku 1993. Počtom gréckokatolíkov je druhou najväčšou farnosťou Apoštolského exarchátu. Vladyka Milan Chautur, košický exarcha, túto farnosť zriadil dňa 11. júna 1997. V roku 1994 sa pristúpilo k výstavbe chrámu sv. Petra a Pavla. Posviacku nového chrámu vykonal vladyka Milan Chautur, košický exarcha dňa […]

Univerzitný kostol sv. Trojice

Najživšie zvnútra vyzdobený historický kostol, plný farieb a obohatený aj klamom pre oči, je Kostol Najsvätejšej Trojice. Svojou pestrosťou nám pripomína, že barok bol slasťou pre oko. Dokonca sa myslelo už aj na osobný prístup človeka k Bohu, lebo vnútri kostola sú separé bočné kaplnky s oltármi, aby mal každý pokoj a súkromie na modlenie. […]

Evanjelicky kostol – Mlynská ul.

V polovici 16.storočia skoro všetci občania Košíc prijali reformáciu, stali sa evanjelikmi. V roku 1554 zabrali pre seba farský kostol, kaplnku sv. Michala a špitálsky kostol pred hradbami. Nakoľko dominikánsky a františkánsky kostol vyhorel, boli prakticky všetky existujúce kostoly protestantské. Pri rekatolizácii v roku 1671 vyšlo cisárske nariadenie, že kostoly, ktoré protestanti sami nepostavili, musia […]

Dominikánsky kostol – krypta

Keď v zime 1944/45 predstavitelia maďarskej pronemeckej fašistickej Strany šípových krížov (tzv. nyilaši) terorizovali obyvateľstvo v Košiciach a páchali na ňom násilie, vytvoril páter Mikuláš v priestoroch krypty pod dominikánskym kostolom úkryt pre ohrozených ľudí bez ohladu na ich politickú čí náboženskú príslušnosť – odporcov režimu, komunistov a židov. Vo svojich pamätiach na to spomína jeden z […]

Košice – miniskanzen

Na nádvorí Východoslovenského múzea stojí drevený kostolík, ktorý sem priniesli v roku 1927 z Kožuchoviec okresu Svidník.Trojpriestorový kostolík haličsko-karpatského typu pochádza z roku 1741.Dispozične pozostáva z 3 priestorov: svátyne, lode, a „babinca“ – priestoru pre ženy pod zvonicou.Pôdorysná dispozícia je zvýraznená aj v hmote objektu.Nad svätyňou a nad loďou sa dvíhajú niekoľkokrát lomené kupoly a […]

Seminárny – františkánsky kostol

Dóm sv. Alžbety je síce najväčší na Slovensku, no v Košiciach máme kostol ešte väčší od neho. Ale len čo sa týka dĺžky. Františkánsky kostol je dlhší až o 8 a pol metra Taký grandiózny bol už koncom 14., resp. začiatkom 15. stor., keď ho dokončili. Z toho vyplýva, že po dominikánskom je v hitparáde najstarších zachovaných […]