Kategória: História

Erbové listiny mesta Košice

Košice ako prvé mesto v Európe získalo v roku 1369 erbovú listinu od panovníka. Naviac je mesto jednoznačné aj tým, že v období živej heraldiky dostalo od roku 1502 od štyroch panovníkoch štyri erbové listiny. Prvá erbová listina Dňa 7.mája 1369 v Diósgyöri vydáva kráľ Ľudovít Veľký ako prvý panovník v Európe najstaršiu erbovú listinu […]

Gloriet v Jakabovej záhrade

Gloriet (malý, v 19. storočí módny, romantický kruhový altánok, zdobiaci záhrady  lebo anglické parky. S možnosťou posedenia. Slúžiaci k oddychu alebo vyhliadke, obvykle na vyvýšenom mieste so schodmi k nemu vedúcimi) v Jakabovej (významná košická rodina podnikajúca v oblasti stavebníctva) záhrade vznikol, koncom 19. stor. popri rekonštrukcii dómu sv. Alžbety, pričom podobne, ako pri stavbe Jakabovho paláca, […]

Kaštiel rodu SEMSEY

Prvá písomná zmienka o Šaci pochádza z roku 1275. V chotári Šace v minulosti boli viaceré dediny – samotná Šaca, Buzinka, Kucik a Gergelyfalva, posledné dve však časom zanikli. Od roku 1427 bola Šaca majetkom rodu Semsey, ktorý tu v 15. storocí postavil hrad. Ten však na podnet kráľa Mateja Korvína zničili obyvatelia mesta Košice. […]

František II. Rákoczi – krypta

FRANTIŠEK RÁKÓCZI II. – sedmohradské knieža, vodca stavovského povstania, spisovateľ 27.3.1676 Borša (okr.Trebišov) – † 8.4.1735 Rodosto, Turecko, od 29.6.1906 pochovaný v Košiciach Študoval na gymnáziu v Jindřichovom Hradci, r.1690-91 na univerzite v Prahe. R. 1694-1701 dedičný župan Šarišskej stolice, 1704-11 sedmohradské knieža, 1705-11 knieža spojených uhorských stavov. R.1703 ho navštívili vyslanci zatiských povstalcov a […]

Zmierovací kríž

V archivech není o kříži žádná zmínka. Jedna teorie praví, že je hraničním znamením, druhá hovoří o smírčím významu mordýřském, třetí o kultovním významu smíru se smrtí jako takovou, kdy ke kříži směřovala procesí věřících. Hraniční znamení – kříž údajně označoval hranici mezi lesy obcí Ťahanovce a Budimír. Smírčí význam mordýřský – Košice (Cassovia, Kassa, […]

Župný dom – historická sála

Župný (stoličný) dom na Hlavnej ulici projektoval (v roku 1779) architekt cisárskej komory v Bratislave Ján Langer ako reprezentatívnu barokovo-klasicistickú palácovú stavbu. Objekt prekonal niekoľko stavebných úprav. Pri najväčšej z nich, ukončenej v rokoch 1887-1889 upravil (podľa Vojtecha Gerstera) inžinier stavebného úradu v Košiciach Gustáv Markó predný, uličný trakt, vystaval drobné krídla a prestaval zadný […]

Košický hrad

Na strategickom mieste, z ktorého bolo možné strážiť a ovládať dôležité cesty z Košíc na Spiš, na vrchu zvanom Hradová (466 m n.m.) týčiacim sa nad údolím Hornádu severozápadne od mesta, sú pozostatky stredovekej stavby známej ako Košický hrad. Zvyšky tohto „hradu“ sa nachádzajú na najvyššom mieste zalesneného kopca a sú primknuté ku skalnému masívu, […]