Kategória: História

Archeologický výskum – Nižná Myšľa

Od piatka 24. 8. 2018 do nedele 26. 8.2018 sa na archeologickej lokalite Várhegy v Nižnej Myšli uskutoční 7. ročník podujatie Návrat na Várhegy. Na tri dni lokalita ožije pravekými remeslami. Budeme budovať repliku pravekej kuchynskej pece, vypaľovať keramické nádoby podľa pravekých technológií a tiež taviť a odlievať bronz. Návštevníkov čaká aj hrnčiarsky kurz na […]

Ján Bocatius

JÁN BOCATIUS – básnik, historiograf, pedagóg, diplomat, košický richtár a knihovník25.12.1569 Wetzschau v Hornej Lužici – † 21.10.1621 Po štúdiách v Sasku prišiel v 80. rokoch 16. storočia na Slovensko, učil v Banskej Štiavnici, na Spiši a v Prešove. V r. 1599 prijal pozvanie do Košíc, kde pôsobil ako rektor gymnázia. Neskoršie (r.1603) sa stal […]

Zichyho kaštieľ – Barca

V obci sa nachádzajú tri kaštiele. Kaštieľ na severnom okraji obce sa dostal do vlastníctva grófa Zichyho. Bol to svojho času najkrajší kaštieľ bývalej Abovsko-turnianskej stolice. Kaštieľ jej postavený v renesančnom štýle a prešiel viacerými renováciami. Pôvodne bol postavený v 15. storočí. Renovovaný bol v roku 1849. roku 1899 ho prestaval známy košický staviteľ Jakab. […]

Stará radnica

 Od konca 13. storočia stávali na tomto mieste dva bohaté meštianske domy. Jeden z nich vlastnil v druhej polovici 15. storočia významný košický rodák, kancelár kráľovstva a arcibiskup – Primas Uhorska, Juraj Szathmáry. Od začiatku 17. storočia tu stála Curia Civitatis – radnica mesta. Terajšia radničná budova bola postavená v rokoch 1779 – 1780, keď […]

Prehľad dejín kultu Svätej krvi v Košiciach

Kult Kristovej krvi vznikol v roku 1352, keď sa stal eucharistický zázrak. Vtedy ešte v kostole, ktorý stál na mieste dnešného Dómu svätej Alžbety, nepozorný kňaz vylial červené víno na podložku. Stalo sa tak počas bohoslužby po Premenení, čiže išlo už o Kristovu krv a jej vyliatie bolo veľkým hriechom. Kňaz totiž mal všetko víno vypiť a ani […]

Kaštieľ Buzinka

Klasicistický kaštieľ BUZINKA sa nachádza v Šaci. Budova bola postavená v poslednej tretine 18. storočia v pôvodnej v osade Buzinka. Túto osadu v minulosti vlastnili rodiny Dobay a Bozinkay. V roku 1943 došlo k administratívnemu spojeniu dedín Buzinka a Šaca. Nová dedina niesla názov Šaca. V súčasnosti je Šaca súčasťou mesta Košíc ako mestská časť.Kaštieľ […]

Koscelek

Južne od obce, za riekou Olšavou sa nachádzajú základy sakrálnej stredovekej pamiatky. Ide o kostolík z 13. storočia. Z objektu sa zachovali takmer 1 m vysoké múry s fragmentami omietok, zvyšky oltárnej menzy, kamenná oltárna menza a torzá tehlových dlážok. Podľa pôdorysu ide o ranogotický stredoveký kostolík. Viac sa môžte dozvedieť tu:>>projekty.infovek.sk<<>>www.praveorechove.com<<