Kategória: História

Archeologický výskum – Nižná Myšľa

Od piatka 24. 8. 2018 do nedele 26. 8.2018 sa na archeologickej lokalite Várhegy v Nižnej Myšli uskutoční 7. ročník podujatie Návrat na Várhegy. Na tri dni lokalita ožije pravekými remeslami. Budeme budovať repliku pravekej kuchynskej pece, vypaľovať keramické nádoby podľa pravekých technológií a tiež taviť a odlievať bronz. Návštevníkov čaká aj hrnčiarsky kurz na […]

Ján Bocatius

JÁN BOCATIUS – básnik, historiograf, pedagóg, diplomat, košický richtár a knihovník25.12.1569 Wetzschau v Hornej Lužici – † 21.10.1621 Po štúdiách v Sasku prišiel v 80. rokoch 16. storočia na Slovensko, učil v Banskej Štiavnici, na Spiši a v Prešove. V r. 1599 prijal pozvanie do Košíc, kde pôsobil ako rektor gymnázia. Neskoršie (r.1603) sa stal […]

Stará radnica

 Od konca 13. storočia stávali na tomto mieste dva bohaté meštianske domy. Jeden z nich vlastnil v druhej polovici 15. storočia významný košický rodák, kancelár kráľovstva a arcibiskup – Primas Uhorska, Juraj Szathmáry. Od začiatku 17. storočia tu stála Curia Civitatis – radnica mesta. Terajšia radničná budova bola postavená v rokoch 1779 – 1780, keď […]