Kategória: CykloInfo

Mapa plánovaných a existujúcich cyklotrás v meste Košice – pripomienkovanie

Vážení priaznivci a priatelia cyklodopravy i cykloturistiky. Prispejte k rozvoju cyklodopravy v meste Košice! Využite možnosť pripomienkovania plánovaných a existujúcich cyklotrás v meste Košice a vyjadrite svoj názor ohľadom trasovania jednotlivých cyklochodníkov. Prehodnoťte, ktorá z alternatív vedenia cyklodopravných trás je pre Vás lákavejšia v hlavnom dopravnom priestore, či ako spoločný združený chodník pre chodcov a cyklistov alebo oddelený cyklopruh? Pripomienkujúci, navrhovateľ by mal stanoviť tri cyklotrasy (názvy […]

Projekt BIKE 2013

Niekedy sa stáva, že aj napriek tomu, že žijeme na jednom mieste celý život, jeho okolie vôbec nepoznáme alebo ho poznáme len povrchne, z okna auta, z fotografií alebo z rozprávania našich známych. Precestovať Slovensko na aute alebo vlaku je schopný každý z nás, no vytiahnúť bicykel z pivnice a prejsť cez svoju krajinu, to […]

Požiadavky cyklistov

Po prvých dvoch stretnutiach so starostami MČ Staré mesto a MČ Juh (26.7.2011 nasleduje MČ Sever) ohľadom cyklistickej dopravy v mestských častiach, vzišla od starostov požiadavka, aby všetky naše návrhy a pripomienky, ktoré boli na stretnutiach prednesené (nájdete ich tu), boli spracované do písomnej podoby. Aj preto sme vytvorili túto mapu, v ktorej budú tieto […]