Kategória: Pochody, protesty

Eucharistický sprievod – jún 2015

V nedeľu 7. júna 2015 sa v centre Starého mesta uskutočnil Eucharistický sprievod. Tejto slávnosti predsedal J. E. Mons. Bernard Bober, arcibiskup – metropolita. Slávnosť sa začala sv. omšou v katedrále o 9.30 hod. a potom sprievod prešiel ku kostolu Dominikánov, kde bolo 1. zastavenie. Druhé zastavenie nasledovalo pri kostole Uršulínok, odkiaľ sprievod prešiel na Hlavnú ulicu k Seminárnemu kostolu a ku kostolu […]

PRIDE Dúhové Košice 2013

Pochod za práva neheterosexuálnych ľudí sa tento rok po Bratislave uskutoční aj v Košiciach. Prvý ročník Pride Dúhové Košice 2013 sa bude konať v sobotu 28. septembra, týždeň po podobnej akcii v hlavnom meste. TASR o tom informoval za organizátorov riaditeľ pochodu Róbert Furiel. „Chceme šíriť myšlienky prijatia nehetero ľudí aj tu, na východe. Pochod […]

Pochod za život

Misiou Národného pochodu za život je na celoslovenskej úrovni a verejným spôsobom vyjadriť túžbu po spoločenskej zmene, ktorá by sa prejavila v ochrane života každého človeka od počatia po prirodzenú smrť vo všetkých oblastiach života.Národný pochod za život je celoslovenské stretnutie ľudí, ktorí sú presvedčení, že život každého človeka by mal byť bezpodmienečne chránený počas celej […]

15. Európsky banícky a hutnícky deň – Košice 2013

História podujatie siaha do roku 1965, kedy sa stretnutie uskutočnilo v nemeckom Luisenthale. Je to iba druhýkrát,  čo sa toto podujatie uskutoční v krajine bývalého východného bloku. O krajine organizátora rozhodlo prezídium Združenia baníckych a hutníckych spolkov Európy v roku 2011 po prezentácii Košíc, ako Európskeho hlavného mesta kultúry 2013 v holandskom Heerlene. Na podujatí sa […]

Eucharistická procesia v centre mesta

Pápežská rada pre novú evanjelizáciu nám adresovala list v ktorom – v tomto Roku viery – pozýva k pripojeniu sa k Eucharistickej adorácii, ktorá bude 2. júna 2013 v Bazilike sv. Petra vo Vatikáne. Hodinovej adorácii bude predsedať Svätý Otec. Táto výzva ponúka príležitosť spojiť sa s námestníkom apoštola Petra v modlitbe adorácie k Ježišovi prítomnému v Najsvätejšej Sviatosti Oltárnej. V Košiciach sa k tejto […]

9. september – Deň obetí holokaustu a rasového násilia

Stretnutie občanov Košíc pri príležitosti Dňa obetí holokaustu a rasového násilia pri synagóge na Puškinovej ulici, na mieste, kde by mal stáť pomník obetiam holokaustu, postavený zo zbierky, ktorej prispievateľmi sú hlavne občania Košíc. Deviaty september si pripomíname na Slovensku obete holokaustu a rasového násilia.Poslanci Národnej rady (NR) SR 31. októbra 2001 v presvedčení, že […]

21.AUGUST 1968 V KOŠICIACH

Pietna spomienka pri príležitosti 43.výročia udalostí roku 1968 Pri príležitosti 43. výročia udalostí roku 1968 sa 21. augusta o 16:00 na Hlavnej 9 pri pamätnej tabuli uskutočnilo pietne spomienkové stretnutie občanov. Pripomenuli sa tragické udalosti z 21. augusta 1968, kedy do Košíc vpadli vojská Varšavskej zmluvy. Táto tragická udalosť zanechala podľa materiálov ÚPN 7 mŕtvych a 71 […]