Candle Night

Hlavnou úlohou neziskovej organizácie KRU&K n.o, je vrátiť Remeselníckej uličke jej postavenie a remeselníckeho ducha. Ulička by sa mala vrátiť späť do povedomia Košičanov, ako dejisko umeleckej a tvorivej atmosféry nás všetkých a tým nemyslíme len rodákov, ale aj turistov, návštevníkov, či jednodňových výletníkov.
Hlavnou predstavou projektu organizácie je zvýšenie kultúrno-spoločenských podujatí na navrátenie života do historickej uličky plnej remeselníckych remesiel. Vzbudiť záujem o existujúce remeslá, ustupujúce tradície, či ponúknuť tento nádherný priestor pre začínajúcich ale aj skúsenejších umelcov z nášho regiónu. Naplno by sme chceli využiť potenciál Remeselníckej uličky a Rodošta na prezentáciu nielen remeselníckych výrobkov a našej košickej histórie, ale aj na predstavenie si našej kultúry, umelcov, študentov, či iných odvážlivcov.
Projekt má zabezpečenie finančných prostriedkov z externých aj interných zdrojov nevyhnutných na ich realizáciu.
Pilotný projekt bol nazvaný Candle night a jeho zámerom je osvietiť a osvetliť Remeselnícku uličku a priestory Rodošta, aby si ľudia v ich svetle mohli posedieť, zaspomínať, porozprávať sa, nájsť si chvíľu nielen pre seba, ale aj pre tých druhých. Tento projekt by mal odštartoval celoročný program, ktorý je pre zviditeľnenie a rozjasnenie uličky pripravený a mal by zaujať ako veľkého, tak aj malého návštevníka nášho mesta.
Nezisková organizácia KRU&K n.o.
Updated: 13. apríla 2019 — 22:20

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.