Bytový dom Gerlachovská

Bytový dom na Gerlachovskej ulici v Košiciach

*Projekt bol oproti tejto vizualizácii pozmenený

Daný objekt bytového domu bude podpivničený s jedným podzemným a piatimi nadzemnými podlažiami a s jedným čiastočne ustupujúcim. V podzemnom podlaží bude umiestnená garáž a sklady k bytom. Na prízemí sa nachádza vstupné zádverie s vertikálnymi komunikáciami, ktoré tvoria dvojramenné únikové schodisko a výťah, jedna bytová jednotka a sklady k bytom. Na druhom až piatom nadzemnom podlaží je navrhovaných 12 bytových jednotiek a to 3 na každom podlaží. Na šiestom čiastočne ustupujúcom podlaží sú 2 bytové jednotky. Každý byt má okrem dvoch alebo troch obytných izieb aj kuchyňu, kúpeľňu a WC, balkón(loggiu). Fasáda je dotvorená vystupujúcimi konštrukciami balkónov a ríms. Strecha je plochá. Vstup do objektu je z miestnej spevnenej komunikácie. Parkovanie áut obyvateľov domu je riešené na parcelách vo vlastníctve stavebníka. Každá bytová jednotka má vlastné parkovacie miesto.  
Prístup k objektu je existujúcim vjazdom z Gerlachovskej ulice. Cez existujúci vjazd je umožnené napojenie areálu materskej školy. Rampou pod novonavrhovaným objektom je prístup k parkoviskám v zadnej časti parcely v počte 10 ks na zatrávňovacích parkovacích tvárniciach. Tri parkovacie miesta sú situované v suteréne objektu. Dve parkovacie miesta sú pred objektom. V projekte je navrhnutý chodník pre chodcov.
Updated: 22. marca 2019 — 22:21

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.