Búracie práce na Strojárenskej

Začali sa búracie práce nedokončeného objektu geriatrického centra na Strojárenskej ulici.
Na tomto mieste má vyrásť Rezidencia pri Radnici.

———————————————————————————————

Pôvodne budova Štátnej banky československej na Strojárenskej ulici, neskôr Všeobecná úverová banka.
Projekt: Ing. arch. Ján Šprlák-Uličný (Stavoprojekt Košice) Realizácia: Pozemné stavby, n. p. Košice (1973–1977).
Od 19. septembra 2011 bola táto pobočka VÚB presťahovaná.

Práce pri odstraňovaním budovy (bývalá pobočka VÚB banky) firmou Demont Servis SK s.r.o. budú počas pracovných dní realizované v čase medzi 7.00 – 19.00 hod a počas dní pracovného pokoja medzi 8.00 – 18.00 hod. Ukončené majú byť do 60 dní. V druhej etape sa plánuje aj so zbúraním objektu nedostavanej geriatrie.

Updated: 6. apríla 2019 — 20:46

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.