Botanická záhrada – rekonštrukcia skleníkov

Tri najväčšie skleníky sú už zrekonštruované…

TLAČOVÁ SPRÁVA  Košice, 15. apríl 2014 

V Botanickej záhrade UPJŠ v Košiciach sa začne rozsiahla rekonštrukcia troch najväčších skleníkov 

O niekoľko dní sa začne rozsiahla rekonštrukcia hlavných expozičných skleníkov Botanickej záhrady UPJŠ v Košiciach na Mánesovej 23 v hodnote 409 599,- eur, ktorá je naplánovaná na jeden rok a realizovať sa bude v troch etapách. 
„Rekonštrukciu v hodnote bezmála 410-tisíc eur bude Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach hradiť z vlastných zdrojov. Rekonštrukciou prejdú postupne 3 najväčšie expozičné skleníky a to centrálna a dve bočné časti spojených skleníkov odovzdaných do užívania v roku 1958. Svojmu účelu slúžili nepretržite 56 rokov a boli vystavené extrémnym podmienkam kvôli interiérovej teplote a vysokej relatívnej vlhkosti vzduchu. Preto je nevyhnutná ich rozsiahla oprava a postupne dôjde u všetkých k výmene a oprave obvodového a strešného plášťa i elektroinštalácie,“ hovorí rektor Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach prof. MUDr. Ladislav Mirossay, DrSc.
Tento expozičný skleník bol na vtedajšiu dobu jeden z najväčších skleníkov v strednej Európe, pričom slúžil najprv Botanickému ústavu Vysokej školy poľnohospodárskeho a lesníckeho inžinierstva v Košiciach. Neskôr patrila botanická záhrada v Košiciach Slovenskej akadémii vied a po jej presťahovania do Bratislavy v roku 1960 sa stala účelovým zariadením Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Dnes slúži Botanická záhrada UPJŠ v Košiciach ako vedecko-výskumné a pedagogické pracovisko pre potreby jej Prírodovedeckej fakulty, ale tiež verejnému záujmu, keďže je prístupná širokej verejnosti, ktorá sa môže kochať nielen jej jedinečnými zbierkami v expozičných skleníkoch, ale aj navštíviť jej exteriéry. Skleníky, ktoré čaká rekonštrukcia, sú využívané na výsadbu tropickej a subtropickej vegetácie určenej pre expozíciu prístupnú širokej verejnosti celoročne v čase návštevných hodín Botanickej záhrady. 
„Rekonštrukcia skleníkov zlepší bezpečnosť, komfort i energetickú úspornosť ich prevádzky. Skleníky tiež získajú automatický systém vetrania vnútorného prostredia otváracími časťami jednotlivých polí,“ poznamenáva prof. MUDr. Ladislav Mirossay, DrSc. 
Obnova skleníkov bude pozostávať z doplnenia chýbajúcich prvkov oceľovej konštrukcie a výmeny jednoduchého zasklenia za prvky z nižšou plošnou hmotnosťou a lepšími tepelnoizolačnými vlastnosťami a porovnateľnými optickými vlastnosťami – sklenené prvky konštrukcií obvodových stien a strechy sa vymenia za dutinové polykarbonátové dosky s obojstrannou UV stabilizáciou. Ďalej sa bude realizovať ošetrenie pôvodných nosných a doplnkových oceľových prvkov vhodnými protikoróznymi náterovými hmotami, obnoví sa mechanické vetranie vnútorného prostredia skleníkov otváracích prvkov častí plášťa skleníkov s napojením na novú elektroinštaláciu a dôjde tiež k obnove a výmene časti dotknutých vnútorných rozvodov elektroinštalácie z hlavného rozvádzača k novému systému pohonu otvárania otváracích častí obvodového a strešného plášťa a výmene elektromotorov i elektrických rozvodov systému riadenia vnútornej klímy či doplneniu teplotných senzorov. S dodávateľom je pritom zmluvne dohodnutý postup tak, aby nedošlo ku škodám na rastlinách pri oprave plášťa. 
„Kvôli rekonštrukcii vstupného skleníka bude od júla do augusta tohto roka Botanická záhrada UPJŠ v Košiciach pre verejnosť zatvorená. Následne bude aj počas opravy skleníkov pre verejnosť prístupná s výnimkou práve rekonštruovaných častí“, hovorí jej riaditeľ doc. RNDr. Sergej Mochnacký, CSc., podľa ktorého sa budú bez obmedzení realizovať všetky plánované výstavy a akcie pre verejnosť konané vo vestibule botanickej záhrady a jej exteriéroch.

Súvisiace odkazy:

Botanická záhrada

DOD v Botanickej záhrade

Deň otvorených dverí v Botanickej záhrade – jar 2013

Postupný zánik Botanickej záhrady v Košiciach?

V Botanickej záhrade sa uskutočnilo symbolické odovzdanie pozemkov

Updated: 4. apríla 2019 — 21:56

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.