Blahoslavená sestra Sára Salkaházi – odhalenie sochy

Slávenie 90. výročia založenia Spoločnosti sociálnych sestier a sviatku blahoslavenej sestry Sáry Salkaházi, košickej rodáčky.
V nedeľu 12. mája – slávnostná ďakovná svätá omša v Dóme sv. Alžbety o 15.00, pri ktorej otec arcibiskup Mons. Bernard Bober požehnal sochu bl. sestry Sáry.

http://socialnesestry.sk

Sociálne sestry zachraňovali s veľkou odvahou prenasledovaných, hlavne Židov. Za záchranu života im vďačí okolo tisíc osôb, približne sto z nich sestre Sáre. Sociálne sestry ukrývali vo svojich domoch mnoho prenasledovaných, ktorým vybavili falošné doklady.
27. decembra 1944 obkľúčili „nyilasi“ Robotnícky ženský domov na ulici Bokréta v Budapešti, ktorý viedla sestra Sára. Pátrali po Židoch a zatkli štyri podozrivé osoby. Sestra Sára práve nebola v dome, prišla až na koniec akcie. Mohla sa zachrániť pred zatknutím, ale neurobila to. Ako zodpovednú vedúcu domu aj ju odvliekli a podľa očitého svedka ju ešte v ten istý večer vyzlečenú donaha – odstrelili do ľadového Dunaja. Sestra Sára si minútu pred popravou pokľakla, obrátená smerom k svojim vrahom a s očami pozdvihnutými k nebesiam sa prežehnala veľkým krížom. Pán Boh prijal obetu jej života, jej martýrium sa naplnilo.

Viac o sestre Sáre: http://www.salkahazisara.com/index_sk.html

Updated: 12. apríla 2019 — 20:20

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.