Bitka pri Rozhanovciach 1312

15. júna 2012 si pripomenieme jeden z najvýznamnejším dátumov, ktoré zasiahli nielen do osudu Košíc, ale aj Uhorska i Európy. V tento deň uplynie 700 rokov od najväčšej bitky, aká sa v stredoveku udiala na území dnešného Slovenska. Išlo o bitku pri Rozhanovciach, ktorá je osobitne dôležitá najmä z pohľadu Košíc. Práve na rozhanovskom bojovom poli sa zrodil dnešný význam nášho mesta. Košickí mešťania sa vtedy postavili na stranu kráľa Karola Róberta, ktorý aj vďaka nim zvíťazil nad Omodejovcami z rodu Aba a tým zvládol nielen tento pamätný boj, ale aj rozhodujúci zápas svojho panovníckeho mandátu. Kráľ na pomoc Košičanov nikdy nezabudol, mestu udelil veľa výsad, rovnako tak konal jeho syn Ľudovít I. Veľký, vďaka čomu začal hospodársky a kultúrny význam mesta rásť.
Chceme teraz, po stáročiach, opätovne naživo vyrozprávať neuveriteľný, no pravdivý príbeh, ktorý viedol k premene mesta Košice na metropolu.

V pokuse o historickú rekonštrukciu uvidia diváci dva bojové tábory – kráľov v údolí a omodejovský nad ním, na úpätí hory. Dej sa začne zdrvujúcim útokom vojsk veliteľov Demetriusa a Abu Pekného na kráľov stred. V tejto fáze sa Karol Róbert už takmer lúčil so životom. Kritickým okamihom bola smrť kráľovského taverníka Gurkeho, s ktorým sa kráľovská zástava ocitá na zemi. Práve to bolo podnetom pre vynikajúcich križiackych bojovníkov Johanitov, bojujúcich dovtedy na pravom krídle kráľa, aby sa prebili k panovníkovi a pomohli mu dostať sa z najhoršieho. Bitka mala potom ešte veľa vyčerpávajúcich fáz, kedy sa bojové šťastie prikláňa raz na jednu, raz na druhú stranu. Smrť Abu Pekného i Demetriusa, zasiahnutých kráľovskými lučišníkmi, začína vnášať do radov vojsk zradných veľmožov zmätok. Skutočné finále však začína až s príchodom košických mešťanov, ktorí v rozhodujúcej fáze zasiahnu do priebehu bitky a definitívne tak spečatia kráľovo víťazstvo…

Dôvodov prečo sa vedenie mesta Košice rozhodlo pripomenúť významné výročie aj takýmto netradičným spôsobom je viac. Ide predovšetkým o mestotvorný okamih dejín, ktorý nám ponúka veľa príležitostí pre zvýšenie prirodzeného záujmu o vlastnú históriu. Návšteva rozhanovského poľa môže tak urobiť pre obrodu vzťahu obyvateľov k vlastným koreňom viac, ako študovanie hrubého dejepisu… Máme tu jedinečnú možnosť otvoriť nový svieži prameň hrdosti. Na svoje mesto. Na Slovensko. Na seba.

Updated: 12. apríla 2019 — 19:49

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.