BILLA Košice – Bardejovská

Odoberateľ: BILLA REALITY SLOVENSKO spol.s.r.o.
Stavba: BILLA Košice, Bardejovská
Začiatok : 01.06. 2014
Lokalita: Košice, Bardejovská ulica
Web: www.billa.sk

Zámerom investora je vybudovať v danej lokalite objekt vybavenosti- obchodu s príslušnými parkovacími plochami. Ponuku tovaru predajne BILLA bude rozširovať jestvujúcu ponuku predajní mestskej časti Košíc. Hlavnou náplňou tohto obchodného zariadenia je predaj potravín a vybratého nepotravinárskeho sortimentu. Objekt bude plniť svoju funkciu nielen pre obyvateľov blízkeho okolia, ale pre ostatných obyvateľov a prípadných návštevníkov Košíc. Okrem toho poskytne pracovné príležitosti domácemu obyvateľstvu. Stavba predajne bude umiestnená na pozemku vo vlastníctve investora. Jej umiestnenie je v súlade s rozvojom obce, mestskej časti ako aj UPD mesta Košice. Stavba vyplní existujúcu prázdnu parcelu na Bardejovskej ceste, ktorá je v súčasnosti nezastavaná a nie je ani nijako využívaná. Umiestnením stavby nedôjde k zhoršeniu životného prostredia v lokalite a ani sa nezvýši zaťaženie na životné prostredie. Obchodné zariadenie- predajňa Billa bude mať univerzálnu náplň zahrňujúcu predaj prevažne potravinárskeho a vybratého nepotravinárskeho tovaru a bude vybudované s kompletnou infraštruktúrou podľa štandardu užívateľa. Predmetná lokalita sa nachádza v zastavanom území obce, v obytnej časti sídliska Terasa.
Samotný pozemok sa nachádza v dotyku komunikácií Trieda SNP a Bardejovská ulica jej juhozápadnom cípe.

http://kami-profit.sk/novinky/billa-kosice-bardejovska

Updated: 28. marca 2019 — 19:47

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.