Amfiteáter

Amfiteáter bol dlho jedným z najkomplikovanejších projektov, najmä pre časový sklz, ktorý bol spôsobený vysúťaženým, ale finančne absolútne nereálnym projektom v minulosti. Mestu sa ale podarilo nájsť reálnu podobu aj pre tento projekt a v minulosti známe dejisko kultúrnych podujatí bude opäť slúžiť svojmu účelu. Z chátrajúceho amfiteátra sa v Košiciach stane multifunkčný otvorený priestor, určený pre masové kultúrne, športové a filmové podujatia. Zrekonštruovaný bude hlavný vstup do areálu, úpravami prejde javisko aj hľadisko, obnoví sa ozvučenie a bude nainštalovaná nová video technológia. Projekt v hodnote 926 100 eur bude realizovať spoločnosť APS Alkon, a. s.


Predpokladané práce a dodávky pre úpravu areálu – AMFITEÁTER Košice

A./ STAVEBNÉ PRÁCE A DODÁVKY:

1 Oprava – úplná výmena dreveného pódia + riešenie čo s asfaltovým povrchom zvyšku pódia
2 Oprava – úplná výmena odhrdzaveného oplotenia
3 Výmena poškodených sedadiel za rezervu /bez ohľadu na farbu/
4 Oprava poškodených oc.nosných konštrukcií sedadiel
5 Vysprávky betónových a asfaltových konštrukcií – schody,chodníky,steny
6 Oprava betónových stien zadných dvoch núdzových tunelových východov, zatekanie – steny a strecha-havarijný stav
7 Zabetónovanie zasypanej montážnej jamy – ľavý núdzový tunelový východ
8 Náter bočných plechových oplotení a všetkých oc.plotov, vstupných brán a pod.
9 Revízia a prípadné opravy vonkajšieho osvetlenia celého areálu
10 Montáž a dodávka nového osvetlenia únikových ciest, tunelové východy, monitorovací kamerový systém
11 Preložka elektro. zásuviek spod pódia do niky na premietacej stene
12 Doplnenie chýbajúcich sedadiel, prípadne celková výmena všetkých sedadiel – riešenie horného bet.sektora
13 Náter oc.konštrukcií sedadiel
14 Odburinenie – vystriekanie celého areálu chem.protriedkom na ničenie buriny, priebežne niekoľkokrát ročne
15 Demontáž starých oc. vlajkových stožiarov – pred areálom, riešenie vlajkoslávy
16 Uvažovať s prekrytím priestoru pred pódiom, vytvorenie zázemia + sklady + zväčšenie pódia – diskotéky,sedenie,slnečníky
17 Detské ihrisko – vytvoriť priestor pre využívanie areálu mimo organizovaných podujatí
18 Ohniská na opekačky + lavičky – vytvoriť priestor pre využívanie areálu mimo organizovaných podujatí
19 Sprchy, lehátka, slnečníky, bufet, kaviareň, diskotéky- vytvoriť priestor pre využívanie areálu mimo organizovaných podujatí
20 Riešiť rozvody vody a odkanalizovanie – bývalý premietací domček
21 Oprava – výmena oc.brán, zadných núdzových východov
22 Odstránenie nebezpečných oc.konštrukcií po starých sedadlách
23 Úprava horného betónového stupňovitého sektora
24 WC – rozšírenie – riešenie pre imobilných
25 Prípadné prekrytie pódia a časti hľadiska
26 Riešenie parkovísk pred amfíteátrom
27 Výrub chorých nebezpečných topoľov / 3 ks / + revízia a výrub všetkých nevyhovujúcich drevín + riešenie parkových úprav
28 Náter vstupných turniketov a oplotenia amfiteátra
29 Oprava nové elektro inštalácie – svetlá rozvody vstup, hlavná brána, predpríprava elektro prípojok pre predajné stánky
30 Úprava , prestavba, rekonštrukcia priestorov pre účinkujúcich
31 Riešenie parkovania, doplnenie možností pre nárazové potreby (napr. trávnaté plochy za amfiteátrom)
32 Riešenie premietacej steny – vysprávky, náter
33 Vstup do areálu ale aj objektu MÚ pre imobilných (rampa + odsúvacie dvere), vstup a pohyb areál, exit, WC, imobilní – návštevníci a účinkujúci
34 Úprava okolia amfiteátra, úprava núdzových východov, chodníčky, cestičky
35 Úprava , oprava stien, oplotenie zadnej strany amfiteátra od rodinných domov, pri súkromných garážach

B./ TECHNICKÉ VYBAVENIE AREÁLU:

1 Premietačka – premietanie – video prezentácie
2 Ozvučenie – areál, repro, zosilovač, veža, mixážny pult, a všetko s tým súvisiace
3 Ozvučenie – pódium, mikrofóny, a všetko s tým súvisiace
4 Osvetlenie pódia – svetelná rampa + konštrukcia, svetelné efekty
5 WIFI internet

Cieľom investičného projektu rekonštrukcie amfiteátra je vytvorenie podmienok pre organizovanie kultúrnych podujatí väčšieho rozsahu a tiež pre rozvoj kongresového turizmu. Nový objekt amfiteátra má vytvoriť moderný priestor pre usporadúvanie kultúrnych podujatí – koncerty, divadelné vystúpenia, filmové festivaly, tanečné vystúpenia, folklórne festivaly, kongresy, … s možnosťou celoročnej prevádzky. Inovatívne a architektonicky zaujímavé riešenie sa má stať novou dominantou mesta Košice.

Zredukovaním kapacity amfiteátra sa ponúka možnosť využiť uvoľnené plochy. Navrhované riešenie pre územie okolo amfiteátra by malo funkčne podporovať jeho funkciu a zároveň umožniť využitie lokality aj mimo času organizovania kultúrnych podujatí. Hmotovo a výškovo má dostavba dotvoriť areál amfiteátra, citlivo pristúpiť k pešej trase krížovej cesty smerom na Kalváriu a vhodne riešiť územie v dotyku s Festivalovým námestím a okolitou zástavbou.

Poslaním súťaže je naštartovanie rozvoja územia centrálnej a sever časti Festivalového nám. Utlmením usporiadavania kultúrnych podujatí sa využitie objektu amfiteátra zredukovalo na administratívno správnu funkciu a ojedinelé kultúrne aktivity v amfiteátri alebo podujatia organizované na parkovisku pred amfiteátrom (cirkus, rôzne show a pod.). Využitie verejného priestranstva aj plochy vyhradenej pre amfiteáter dlhodobo nedosahuje možnosti tejto lokality. Naštartovaním kultúrnych aktivít v masovom rozsahu sa zvýši potenciál lokality aj pre rozvoj súvisiacich funkcií prechodného ubytovania, reštauračného stravovania a ďalšej vybavenosti.

amfik.jpg

Víťazný návrh nájdete tu: navrh_12.pdf

Viac o súťaži: www.kosice.sk/

Fotky z vernisáže: vernisaz-vystavy-amfiteater

 

Z amfiteátra sa stane dominanta Košíc

Metropole východu pribudne čoskoro výrazná stavba. Schátraný amfiteáter neďaleko centra dostane úplne novú tvár. V rámci mesta kultúry sa premení na celoročný kultúrny stánok za osem miliónov eur. Súťaž o jeho novú tvár vyhrala expresívna organická architektúra.

KOŠICE. Sedemčlenná odborná porota rozhodla o výsledku architektonickej súťaže na prestavbu amfiteátra na Festivalovom námestí. Bude z neho multifunkčný priestor s celoročnou prevádzkou. Tú má zaručiť jeho zastrešenie.

Z 24 projektov premeny zvíťazil vo verejnej súťaži návrh z Komárna. Na druhom mieste skončil bratislavský ateliér a bronz získali domáci architekti.

„Prvé tri návrhy, ktoré získali cenu, riešia veľmi dobre zadanie súťaže, sú veľmi pekné a pokiaľ sa preukáže, že je možné ich finančne realizovať, mesto získa nielen atraktívnu multifunkčnú halu, ale aj architektonický skvost nielen v rámci mesta, ale celej strednej Európy,“ povedal splnomocnenec mesta pre projekt Košice 2013 Rudolf Bauer (KDS). Inovatívne a architektonicky zaujímavé riešenie sa podľa neho stane novou dominantou Košíc.
 

http://korzar.sme.sk/c/5700060/z-amfiteatra-sa-stane-dominanta-kosic.html

Updated: 1. apríla 2019 — 20:37

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.