Administratívna budova + ďalšie objekty VVS

Areál VVS a.s., Vodárenská ul., Košice.

Projekt navrhovanej stavby rieši novostavbu prevádzkovej budovy stredísk. Navrhovaná novostavba je rozmerov 118 200 x 14 400. Objekt je železobetónová monolitická skeletová konštrukcia 2 a 3 podlažná, s rôznymi konštrukčnými výškami. 
V objekte budú umiestnené tieto strediská a prevádzky: HS RVV-v, HS Dispečing, HS Kanál, HS Rozvod vody mesto, HS Poruchy, Odčítači, Pátrači, HS Ťažby vody, HS Dopravy a opráv. Predmetná stavba bude slúžiť na nebytové účely t.j. ako sociálno – prevádzková budova stredísk VVS a.s., Košice. 
1.NP – garáže, dielne, sklady, šatne 
2.NP – šatne, soc.zariadenia, kancelárie 
3.NP – kancelárie, zasadačka, jedáleň, kotolňa

Updated: 30. marca 2019 — 21:37

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.