4 MW elektráreň na biomasu

V priemyselnom areáli v Košiciach pripravuje investor, ktorým je Košická energetická spoločnosť, a.s., výstavbu 4 MW elektrárne na spaľovanie biomasy s efektívnym využitím existujúcej technickej infraštruktúry.

Na základe kontraktu z novembra tohoto roka dodáme pre túto elektráreň roštový parný kotol s výkonom 20 t/h na spaľovanie lesnej drevnej štiepky na báze vlastného inžinieringu. Do rozsahu dodávky spadá aj detailný inžiniering, výroba tlakových častí, ktorá bude realizovaná v našich výrobných prevádzkach, montáž a uvádzanie kotla do prevádzky.
Roštový parný kotol je podopretej koncepcie, s prirodzenou cirkuláciou. Vlastný tlakový systém tvorí päť spalinových ťahov. Návrh, dodávka, výroba a uvádzanie do prevádzky kotla s príslušenstvom je podľa Smernice o tlakových zariadeniach 97/23/ES a noriem EN 12952. Na spaľovanie drevnej štiepky bude použitá roštová technológia RotoGrate Stoker zohľadňujúca najnovší trend. Tá umožňuje kombináciu spaľovania v tenkej vrstve na rošte so spaľovaním vo vznose.

Začiatok montáže kotla je naplánovaný na máj 2012. Termín odovzdania diela konečnému užívateľovi je stanovený na február 2013. Kontrakt uzavreli SES, a.s., Tlmače dňa 04.11.2011 so spoločnosťou MARCUS Stavebná spoločnosť, s.r.o. so sídlom v Košiciach.

Touto dodávkou vstúpila spoločnosť SES, a.s. Tlmače do štvrtej desiatky dodávok kotlov na biomasu za posledných 10 rokov. Prevažná časť kotlov bola dodaná do Nemecka, Rakúska a Švajčiarska. V minulosti sme dodali dva kotly s výkonom 24 t/h podobnej koncepcie do Nemecka pre projekty Gaildorf a Ullersreuth, kde sú použité spaľovacie rošty od rovnakého dodávateľa ako na tomto novom projekte Biomasa Košice. V minulom roku odovzdali do prevádzky kotol s výkonom 23 t/h pre projekt Kehl v Nemecku.

www.ses.sk/

Updated: 27. marca 2019 — 22:15

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.