Choď na obsah Choď na menu
Reklama
 

Reklama

Modernizácia električkovej trate - Trieda SNP + Meniareň „D"

Dnešný (16. 11. 2017) kontrolný deň sa začal na Ipeľskej ulici. Stavbári križovatku čiastočne uzavreli minulú sobotu, avšak až po sprejazdnení križovatiek Triedy SNP so Šafárikovou triedou a Ružínskou ulicou. Pri križovatke s Ipeľskou boli urobené aj dva tzv. prepichy, ktoré umožňujú vodičom prejazd koľajiskom, a návrat do pôvodného smeru za križovatkou. Pôvodne mali prepichy slúžiť len pre vozidlá záchranárskych zložiek a mestskej hromadnej dopravy, skúšobne tam ale pustili aj individuálnu automobilovú dopravu. Podľa Štefana Bálinta, riaditeľa košického závodu Eurovie, zatiaľ tam ide všetko bez problémov. 

Keďže sa to osvedčilo, nebudeme nič meniť, a necháme križovatku v tomto režime pre dopravu i naďalej," reagoval M. Petruško, ktorý netajil spokojnosť aj ohľadom koľajového prejazdu pri Popradskej ulici. „Autá sa už dostanú bez problémov od amfiteátra na Popradskú, aj z Popradskej cez koľajový prejazd k amfiteátru. Motoristi jazdiaci z Popradskej k amfiteátru majú k dispozícii pripájací jazdný pruh, na ktorom sa môže za sebou zoradiť viacero vozidiel, následne sa zaradiť do jazdného pruhu na Triede SNP, a pokračovať v jazde smerom do centra mesta. Plynulosti dopravy v tomto úseku veľmi pomáha aj to, že sú tam každé ráno dopravní policajti, za čo im patrí moje veľké poďakovanie. Celý je už priechodný pre chodcov , bicyklistov či mamičky s kočiarikmi chodník od amfiteátra k Popradskej ulici, čo považujem takisto za veľké pozitívum. Našou prioritou je totiž čo najskoršie sprevádzkovanie celého teraz modernizovaného úseku električkovej trate. "

Na modernizovanej električkovej trati medzi Ipeľskou a Popradskou pokročili oproti minulému týždňu práce natoľko, že tam už Eurovia dáva koľajnice. Práve v súvislosti s koľajnicami savšak Košičania začali po sprejazdnení križovatky Triedy SNP s Ružínskou ulicou pýtať, prečo ich stavbári doposiaľ nepoložili aj tam.

Koľajnice tam zatiaľ nie sú preto, lebo sme chceli v prvom rade vyjsť v ústrety motoristickej verejnosti, a sprejazdnením križovatky odľahčiť doprave na celej Terase. Ešte je tu ale aj ďalší, nie menej dôležitý dôvod. Koľajnice budeme dávať až vtedy, keď bude celý úsek pripravený a kompletne urobený tak, aby mohla prísť podbíjačka a mohla koľajnice podbiť naraz v celom danom úseku. Pri kladení koľajového zvršku musia byť vždy dodržané všetky technologické postupy, ako zhotoviteľ diela musíme, okrem iného, zaručiť kvalitu koľajového zvršku tak, aby spĺňal všetky kritériá ohľadom projektovanej rýchlosti električiek, " vysvetlil Š. Bálint. 

www.kosice.sk/article.php?id=20243

--------------------------------------------------------------------------------------------

UČS 10  Ul. Trieda SNP, úsek trate križ. Bardejovská (mimo) - križ. Laborecká (mimo)
UČS 11  Ul. Trieda SNP, úsek trate križ. Laborecká - obratisko Amfiteáter (mimo)

 

Staršie fotografie:
 
 
 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------

Organizácia dopravy počas prác na tr.SNP v úseku Toryská - Račí potok
/od soboty 5.8.2017 rána/:

                                

V úseku Toryská - Račí potok obojsmerne čiastočná uzávera ľavých jazdných pruhov, bez obmedzenia prejazd križovatkou Ipeľská - Ondavská, s obmedzením Laborecká - Ružínska.
Úplná uzávierka koľajových prejazdov Toryská /z Toryskej prejazd možný iba odbočením vpravo/, Hronská, Luník II - tržnica, Popradská.
Odľahčovacie prejazdy cez koľaje pred križovatkou Ipeľská - Ondavská - od Festivalového námestia úplne uzavretý, od Kina Družba iba jednosmerne možnosť otočenia od Ondavskej.
Prejazd tr.SNP od Šafárikovej - zipsovanie pred radením križovatky Toryská, v tomto mieste bude zriadený dočasný prejazd pre koľajnice pre autobusy DPMK, ktorým sa bude dávať prednosť! V križovatke zákaz odbočenia doľava.
V úseku Toryská - Laborecká prejazd v dvoch jazdných pruhoch min.šírky 2,75m, v križovatke Laborecká - Ružínska možnosť odbočiť aj doľava, pozor - v priamom smere iba jeden jazdný pruh.
V úseku Laborecká - Ipeľská prejazd iba v jednom jazdnom pruhu, autobusy DPMK v tomto smere zachádzajú k ČS Slovnaft, tu bude zriadená autobusová zastávka.
Koľajové prejazdy Hronská a Luník II uzavreté, pred križovatkou Ipeľská - Ondavská rozšírenie na dva jazdné pruhy a plnohodnotné radenie pred križovatkou v 4 radiacich pruhoch, cestná svetelná signalizácia v križovatke funkčná.
Za križovatkou zipsovanie a až po napojenie Račí potok prejazd od tr.SNP smer Amfiteáter v jednom jazdnom pruhu. Napojenie od Popradskej v tomto smere zrušené.
Od Račieho potoka prejazd tr.SNP smer Festivalové námestie v dvoch jazdných pruhoch bez obmedzenia.
Prejazd tr.SNP od Festivalového námestia - zipsovanie za pripojením Račí potok, príjazd ku križovatke Popradská v jednom pravom jazdnom pruhu.
Križovatka Popradská - koľajový prejazd zrušený, motorové vozidlá od Popradskej iba doprava smer Nová nemocnica.
Tr.SNP smer Nová nemocnica pred križovatkou Ondavská - Ipeľská - rozšírenie na dva jazdné pruhy a plnohodnotné radenie pred križovatkou v 4 radiacich pruhoch, cestná svetelná signalizácia v križovatke funkčná.
Za križovatkou smer Kino Družba otočka cez koľajnice prejazdná iba jednosmerne od Ondavskej, za otočkou zipsovanie do jedného - pravého jazdného pruhu. 
Napojenie Hronská bez obmedzenia, električkové zastávky zrušené, cestná svetelná signalizácia na priechode pre peších vypnutá.
Koľajový prejazd Hronská zrušený.
V úseku Hronská - Laborecká jeden jazdný pruh, pred križovatkou Laborecká - Ružínska radenie do troch pruhov min.šírky 2,75m, v priamo smere jeden združený rovno+vpravo, jeden samostatný rovno a jeden samostatný vľavo.
Predpokladá sa funkčná svetelná signalizácia s riadením dopravy dopravnou políciou v čase rannej a poobedňajšej dopravnej špičky.
V úseku Ružínska - Toryská dva jazdné pruhy min.šírky 2,75m, v križovatke Toryská jeden pruh pre odbočenie vpravo, jeden pre priamy smer.
Ľavé odbočenie v križovatke zrušené, koľajový prejazd zrušený, v pripájacom pruhu od Toryskej dočasná autobusová zastávka MHD, na výjazde autobusov zo zastávky otáčanie autobusov cez dočasne zriadený koľajový prejazd - vyhradený iba pre autobusy, s prednosťou autobusov pred automobilovou dopravou zo smeru od Bernolákovej.
Za otočkou autobusov koniec obmedzení, rozšírenie dopravy do dvoch pôvodných jazdných pruhov smer Šafárikova.

V križovatke Toryská zriadený dočasný výstupný-nástupný ostrovček električiek zo smeru Spoločenský pavilón, ktoré tu budú mať konečnú. Ostrovček umiestnený v priestore ľavého odbočovacieho pruhu od Bernolákovej do Toryskej - je zrušený.
V križovatke budú pôvodné priechody pre peších cez tr.SNP a električkovú trať zrušené, nahradené dočasnými cez lávku vo vzdialenosti cca 20m od pôvodných.

Autobusy MHD zo smeru Štúrova /Krajský súd/ odklonené v križovatke Toryská - Považská doprava, zrušená zastávka Ružová, dočasná zastávka hneď po odbočení z Toryskej do Považskej /u Kohúta/. Prejazd autobusov v náhradnej trase Považská - Laborecká - tr.SNP - Toryská, zastávka Magistrát smer Sídlisko KVP.

Zo smeru Popradská od Sídliska KVP bude v križovatke Popradská - Ipeľská zrušený zákaz vjazdu pre nákladné automobily, pre smer do centra budú prechádzať križovatkou tr.SNP - Ipeľská - Ondavská.

Všetko bude vyznačené dočasným zvislým a vodorovným značením, vrátane doporučených obchádzkových trás v smere Sídlisko KVP - centrum: doporučená obchádzka Moskovská - Popradská - Moldavská - Okružná križovatka VŠA - Moldavská - Štúrova, v opačnom smere Štúrova - Toryská - Považská - Ondavská - Ipeľská - Popradská - tr. KVP, resp. Štúrova - Moldavská - Okružná križovatka VŠA - Moldavská - MÚK Červený Rak - Myslavská - tr. KVP. Tento smer však bude čiastočne obmedzený prácami TEKO na horúcovode v okružnej križovatke.

Legenda čiar: zelenou prejazd bez obmedzenia, fialovou prejazd s obmedzením, modrou náhradná trasa autobusov, červenou zrušené koľajové prejazdy

Zdroj: Ing. P.Titl

------------------------------------------------------------------------------------------

Modernizácia električkových tratí čiastočne uzavrie Toryskú

V rámci 2. etapy modernizácie košických električkových tratí (MET) bude od 5. 8. 2017 čiastočne uzavretá Toryská ulica. 

Na Triede SNP, v úseku od križovatky s Toryskou až po Vencovú ulicu (za amfiteátrom) budú obojsmerne uzavreté električkové koľaje, a tiež obojsmerne ľavé cestné jazdné pruhy pre motorové vozidlá. Pravé jazdné pruhy, vrátane pravých odbočení z Toryskej ulice, ostanú pre dopravu otvorené. Križovatky Laborecká – Ružínska a Ipeľská – Ondavská, ostávajú bez zmeny v oboch pruhoch, vrátane električkových koľají. 

O zmenách organizácie dopravy v daných úsekoch budú vodičov informovať a zároveň ich aj navigovať počas jazdy prenosné dopravné značenia a zariadenia, ktoré odsúhlasil Krajský dopravný inšpektorát KR PZ v Košiciach. Čiastočná uzávera Toryskej ulice potrvá až do ukončenia prác na ucelených častiach stavby (UČS) MET – UČS 10 - 11. 

Líniová stavba mestskej električkovej dráhy pozostáva z ôsmich ucelených častí (UČS), ktoré sa z praktických dôvodov realizujú ako samostatné stavby: UČS 10: Trieda SNP, úsek trate križovatka Bardejovská – Laborecká; UČS 11: Trieda SNP, úsek trate križovatka Laborecká - obratisko Amfiteáter. 

----------------------------------------------------------------------------------------

Od pondelka 19.6.2017 dôjde v električkovej doprave v Košiciach k ďalšiemu obmedzeniu. Dôvodom je začatie rekonštrukčných prác na meniarni pri amfiteátri, ktorá napája električkovú trať od Ulice Čsl. armády až po trhovisko na Luníku II.

Viac tu: zmeny-v-elektrickovej-doprave-na-triede-snp

----------------------------------------------------------------------------------------------

Linky 71, 72 a N6 na pôvodných trasách
Od piatka (15.9.2017) 7:00 hod. budú linky 71, 72 a nočná linka N6 premávať na pôvodných trasách. Rušia sa ich obmedzenia a odklon na Toryskej ulici. Križovatka Trieda SNP – Toryská bude po rekonštrukcii uvedená do prevádzky. Dočasná zastávka MHD na začiatku Považskej ulice bude tiež zrušená.

linky-71-72-n6-na-povodnych-trasach


Zdroj: Ing. P.Titl

 

Komentáre

Prehľad komentárov

Možnosť pridávanie komentárov zrušená

(sckesk, 30. 7. 2017 18:07)

Dnešným dňom ruším možnosť pridávať komentáre ku všetkým príspevkom o modernizácii električkových tratí, nakoľko tu opakovane dochádza k vzájomnému urážaniu sa diskutujúcich medzi sebou.

Pretieranie stlpov

(Viktor, 4. 7. 2017 10:37)

Tiez som si vsimol pretierat dalsi stary stlp v strede Festivaloveho namestia, dost ma zarazilo , ze vedla neho je osadeny novy, takze mi to nejako nesedi , ze preco.Nie je tych starych pretretych stlpov nejako vela?

Re: Pretieranie stlpov

(Cement, 9. 7. 2017 14:11)

Ak by sa robilo všetko tip top, tak by nemal ostať ani jeden nevymenený.

Re: Re: Pretieranie stlpov

(Viktor, 10. 7. 2017 15:11)

Presne o tychto dvoch stlpoch som pisal https://lh3.googleusercontent.com/-gib1AzwvS94/WV_aKtfWMXI/AAAAAAAAn8k/XdScGAOooBc39MlJam6ZR9pl7tofTXcwwCHMYBhgL/s720/IMG_0034.JPG , jeden je stary a jeden novy.

Re: Re: Re: Pretieranie stlpov

(Cement, 11. 7. 2017 12:48)

Zjavne ostáva len preto lebo na tom visia tie rozvádzačové skrine a museli by prekladať káble...

Re: Re: Re: Re: Pretieranie stlpov

(Viktor, 11. 7. 2017 14:23)

Dobre, dajme tomu (tie skrine, chranicky kablov, a prichytenie chranickiek vyzeraju nove), ale nerozumiem preco je vedla neho cca 2m dalsi novy.

Re: Re: Re: Re: Re: Pretieranie stlpov

(Viktor, 12. 7. 2017 8:44)

OK, sorry, este raz som sa bol pozriet, tak naozaj, tie skrine, kable aj chranicky tam boli predtym , nie su nove. Ale ako som uz predtym pisal, skor mi nereze to osadenie druheho, noveho , hned vedla, ale zrejme je to podla projektu OK, no nic, budem si musiet na to zvyknut. Ked som sa pozorne pozeral na ostatne stlpy, tak tych starych pretretych je tam pri amfiku viac.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Pretieranie stlpov

(Cement, 25. 7. 2017 13:52)

Starý už nebude nosný pre trolejové vedenie. To je asi jediné logické vysvetlenie prečo je vedľa nový stožiar.

pretieranie stlpov??? to co ma totok znamenat???

(kosican, 6. 6. 2017 20:54)

hanba spiny skurvene z eurovie zacali napodobnovat duhu a uz zacali po jej vzore pretierat stare zhrdzavene stlpy ktore su uz davno po zaruke na strieborno aby zapadli!!! a toto len tak nechaju a nikto to nenapadne sudnou cestou? len sa vsetci necinne prizeraju a kde je inspektorat? ako to ze zrazu prestali vymienat stlpy??? kto tento paskvil dovolil??? hanba eurovii a tomuto mestu!!! https://lh3.googleusercontent.com/-xAPigZM_Rao/WTbiMggV3rI/AAAAAAAAkIU/6CXBkaKGFm8_w3Vv1hlxb-nFWz5o4SRqQCHM/s912/IMG_0029.JPG https://lh3.googleusercontent.com/-9Gq30zNesyY/WTbiNBwKEjI/AAAAAAAAkIU/O1a8Nq_jMkkkwYSt0WHapyUtrCKPpVj5wCHM/s912/IMG_0030.JPG

Re: pretieranie stlpov??? to co ma totok znamenat???

(Jozko, 6. 6. 2017 22:27)

Nehanbis sa a svoje prejavy?

Pozri si tie fotky poriadne. Natieraju (nechapem preco ale ok) novy stlp.

https://lh3.googleusercontent.com/-LjTZ0pmBBC0/WTbiNhRDtsI/AAAAAAAAkIU/89T_6ExL69w9y7eo1p47cyrXQZOvZQ5dQCHM/s576/IMG_0031.JPG

Re: Re: pretieranie stlpov??? to co ma totok znamenat???

(kosican, 7. 6. 2017 2:30)

moj zlaty toto urcite novy stlp nie je pozri si jeho geometriu.. pretieraju stare. bodka. je to hanba a ostuda a velka afera MET

Re: Re: Re: pretieranie stlpov??? to co ma totok znamenat???

(Cement, 7. 6. 2017 7:48)

Reparil, kosican a spol. :D

Čo je v projekte to Eurovia robí! Kapišto? Sťažuj sa rovno u zadávateľa projektu. Je to samozrejme chyba, že to tak je, ale na megaaféru to má akurát tak v Tvojej hlave synku... :)

P.S. Na Tvoje invektívy som teraz prudko zvedavý, čo tunak ako reakciu yntelygentne viplodíš haha... Si podajte ruky s Jaroslawom (alias Plajdičkom mladším)

Re: Re: Re: pretieranie stlpov??? to co ma totok znamenat???

(Jozko, 17. 6. 2017 22:50)

Rad by som ta stretol osobne, vysvetlili by sme si, kto je tvoj zlaty.

Re: pretieranie stlpov??? to co ma totok znamenat???

(Michal, 8. 6. 2017 1:35)

Ked nechcete najprv uvazovat racionalne tak sa radsej neuvadzajte do veci do ktorych absolutne nevidite a neviete preco to tak je. To uz potom mkze komentovat rekonstrukciu aj moja macka ktoru nemam.... pozdlz celej čsl armady su osadene nove stlpy. Tie stare asi ze vyberu logickg nebudu vedla seba stare aj nove. A kedze premalovavaju jeden stary stlp tak asi z toho dovodu ze ho nevyberu a musi tam ostat. Ja neviem v projekte ho nenaplanovali vymenit resp je nejaky dolezity vidno ze za nim je aj ala si skrina... tak aby tam ten jeden stary stlp nesvietil na zlto tak ho premaluju na sivo no kriste pane nieco neviiidane :) zblaaznime sa. Na vsetko len hundrete a vzdy zbytocne ako som si vsimol :D

Re: Re: pretieranie stlpov??? to co ma totok znamenat???

(kosican, 10. 6. 2017 1:06)

jj ok mate prevdu hosanci z povodnych hrdzavych stlpov ostal len ten jediny-ostatne to vyzera ze fakt pojdu na odstrel, teda vonku, dlhujem ospravedlnenie eurovii, kus som vyskocil a neovladol sa v tej reakcii kedze som si hned myslel ze idu pretierat a nechaju aj ostatne ,tak snad to je fakt len jedina vynimka v celom projekte a ze toto nebudu realizovat kazdych 100 ci 200 metrov a je pravda ze eurovia sama ako firma a realizator projektu za to nemoze, za projektom je mesto a projektanti ktorych si mesto najalo ale kazdopadne je to smutne a na zamyslenie ze takito projektanti maju k takymto velkym projektov v meste pristup..

Re: Re: Re: pretieranie stlpov??? to co ma totok znamenat???

(Cement, 10. 6. 2017 21:34)

No vidíš že to ide aj v kľude... :)

Chyba je najskôr v tom, že jednotlivé zložky nespolupracujú od začiatku na sto percent a sú v tom rezervy. Ako skoro vo všetkom, najmä keď sa začína od konca, čiže hurá máme zrazu europrachy na MHD a čo narýchlo teraz s nimi? :D

Ako sa robí u nás...

(Cement, 7. 6. 2017 10:08)

Tento článok všeličo poodhalí... https://www.asb.sk/inzinierske-stavby/doprava/spackana-elektricka-alebo-od-myslienky-ku-kolaudacii alebo: Prečo je to tak?

na smiech

(bububu, 6. 6. 2017 19:36)

stary stlp pretreli na sivo,aby vyzeral ako novy a zapadol medzi nove stlpy, pred rokom robili kolajncice a uz je tam diera kvoli rure...hesc9

Re: na smiech

(kosican, 7. 6. 2017 2:38)

asi tak..a nejaky zle vidiaci jezko Jozko ma tu ide presviedcat o opaku zevraj nove stlpy pretieraju... ako sila, Jozko, chod ku ocnemu potrebujes to uz urgentne.. toto je maximalna spinavost ak sa sanzia usetrit kazdy cent aby si mohli dat do vacku aj eurovia aj mesto tym ze pretieraju stare zhrdzavene stlpy ako megablamaz totok!!! .. spiny ,toto by mala napadnut inspekcia jednoznacne, tu sa deje nieco nekale, na to dam ruku do ohna..

...

(peto, 10. 4. 2017 3:54)

Košicka klasika..... zas dementi sa nedohodli, alebo niekomu to nemysli a rozkopali nove chodniky co robili pred rokom od amfiku hore na pravej strane...cize o par rokov budu zas rozbize lebo samozrejme nezaleju spoje, a aj tak to nebude ako jeden celok.