Choď na obsah Choď na menu
Reklama
 

Reklama

Modernizácia električkovej trate - obratisko Botanická záhrada - Zimná

25. 5. 2017

Plyn je už preložený...

--------------------------------------------------------------------------------------------

Na stavbe modernizácie električkových tratí pokračujú práce podľa harmonogramu

Primátora mesta Košice Richarda Rašiho a viceprimátora mesta Martina Petruška o tom na dnešnom (22. 5. 2017) štatutárnom kontrolnom dni ubezpečil generálny riaditeľ zhotoviteľa diela (Eurovia Sk) Gabriel Šinály a riaditeľ košického závodu zhotoviteľa diela, Štefan Bálint. 
Podľa G. Šinályho, na ucelenej časti stavby (UČS) „Obratisko Botanická záhrada" už čakajú iba na preložku plynu, a môžu začať s dobudovaním celej koľajovej dráhy. 
Na ulici Boženy Němcovej pokračujú práce v koľajisku, všetky dotknuté ulice sú sprístupnené pre dopravu, bola spustená aj cestná svetelná signalizácia na križovatke ulice B. Němcovej s Watsonovou. Na Komenského ulici máme od KSK po Letnú urobené všetky preložky, pracujeme na koľajisku, " uviedol. 
Minulý týždeň v piatok bola obojsmerne sprejazdnená Letná ulica v križovatke B. Němcovej – Zimná – Letná, takisto aj úsek od ulice Československej armády po Jarnú. Nesprejazdnený ostal iba krátky úsek od Jarnej ulice po Letnú ulicu. Priestor je tam totiž taký úzky, že by tam stavbári počas premávky vozidiel nemohli pracovať na osadzovaní betónových obrubníkov, bezpečnostných zábradlí, či budovaní bezbariérových priechodov pre chodcov, vrátane nevidiacich.
Chceli by sme otvoriť tento úsek pre motorové vozidlá už koncom tohto, prípadne začiatkom budúceho týždňa. Tým pádom by bol obojsmerne prejazdný celý úsek, od križovatky, až po ulicu Československej armády," dodal Bálint.
Systém všetkých prác je na celej stavbe MET nastavený tak, aby sa jednotlivé úseky cestných komunikácií zatvárali až vtedy, keď sú iné modernizované úseky otvorené a prejazdné pre individuálnu, respektíve aj verejnú dopravu. Ulicu Boženy Němcovej, celú, by chcel zhotoviteľ diela sprístupniť pre motoristov najneskôr do konca mesiaca jún, nie je však vylúčené, že by to mohlo byť i skôr. Dobre, a tiež podľa harmonogramu a bez problémov postupujú aj práce na križovatke VSS, kde robia stavbári sedem dní v týždni. 

 

 

Staršie fotografie:
 
 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------

Od pondelka bude čiastočne uzavretá križovatka ulíc B. Němcovej , Zimná , Letná

Dôvodom na čiastočnú uzáveru je preložka a prepojenie vodovodu v križovatke, ktorá je časťou stavby druhej etapy modernizácie košických električkových tratí. Podľa predpokladov zhotoviteľa diela (Eurovia SK), práce by mali trvať od pondelka (3. 4. 2017) od 6.00 hod. Vodiči motorových vozidiel by v danom úseku mali zvýšiť pozornosť a najmä rešpektovať rozmiestnené dočasné dopravné značenia, odsúhlasené Krajským dopravným inšpektorátom KR PZ v Košiciach. 

OBCHÁDZKOVÉ TRASY (VIĎ PRILOŽENÁ MAPA) V SMERE FESTIVALOVÉ NÁMESTIE – KOMENSKÉHO: 
(základná) – Watsonova – križ. Komenského – Watsonova – Komenského smer Nám. Maratónu Mieru
(náhradná) – Letná – Hroncova – Vysokoškolská – Komenského smer Nám. Maratónu Mieru
(doplnková) – Letná – Pajorova – Jarná – Jesenná – Letná – Komenskéh

V OPAČNOM SMERE (VIĎ MAPA) BUDE PREJAZD KRIŽOVATKOU MOŽNÝ S ČIASTOČNOU ZMENOU SMERU JAZDY

Dopravný podnik mesta Košice, a.s. upozorňuje cestujúcu verejnosť, že od pondelka 3. apríla 2017 bude – až do ukončenia stavebných prác na električkovej trati -  jednosmerne uzavretá križovatka ulíc Zimná – Letná – B. Němcovej.

Prejazd verejnej hromadnej dopravy bude umožnený len v smere od Komenského ulice ku amfiteátru. Autobusové linky 19 a 22 budú jednosmerne odklonené po Ulici Československej armády a okolo Radnice Starého mesta.

Zastávky na odklonenom úseku:
smer AMFITEÁTER > NÁM. MARATÓNU MIERU
Amfiteáter – dočasná zastávka, vedľa električkovej zastávky, smer k Tip Top-u
Zimná – mimoriadna zastávka pred budovou OC Tip Top
Radnica Starého mesta – bežná zastávka liniek 17, 36 na Bačíkovej ulici
Nám. Maratónu mieru – bežná zastávka bez zmeny

Upozorňujeme cestujúcich, že zastávky Technická univerzita a Poliklinika Sever nebudú v smere na Námestie Maratónu mieru počas uzávierky obsluhované linkami MHD.

V opačnom smere ( od Komenského ulice ku amfiteátru) premávajú linky MHD č. 19 a 22 bez zmeny. 

----------------------------------------------------------------------------------------------

Od nedele (26. 2. 2017) je úplne uzavretý úsek cesty od Vysokoškolskej po Watsonovu
Zhotoviteľ diela požiadal Krajský dopravný inšpektorát KR PZ v Košiciach a následne aj Mesto Košice ako cestný správny orgán o schválenie úplnej uzávery cestnej komunikácie (od ulice B. Němcovej 2 – 8 po Hroncovú ulicu) v termíne od 26. 2. 2017 do 31. 5. 2017. 
„Technický stav komunikácie v danom úseku rekonštruovanej električkovej trate nás „donútil" k tomu, že musíme nevyhnutne uzavrieť pre všetku automobilovú dopravu úsek cestnej komunikácie od Vysokoškolskej po Watsonovu ulicu," uviedol hlavný stavbyvedúci Kamil Kováč. „Máme tu totiž veľmi komplikovanú situáciu ohľadom vodovodného potrubia, kanalizácie, kábelovody sú v strede jazdných pruhov, takže bez úplnej uzávery spomínaného úseku cesty to naozaj nedokážeme urobiť." 

----------------------------------------------------------------------------------------

Čiastočne uzavrú ulicu B. Němcovej

V rámci ďalšej etapy modernizácie košických električkových tratí (MET), bude vo štvrtok (1. 12. 2016) v dopoludňajších hodinách uzavretá ulica Boženy Němcovej, v rozsahu podľa odsúhlaseného dočasného dopravného značenia (DDZ).
Ulica B. Němcovej bude v smere na sever prejazdná v úseku od križovatky s Letnou ulicou po odbočku do Vysokoškolskej ulice, tam sa automobilová doprava odkloní do Vysokoškolskej, respektíve do Hroncovej ulice. Opačný smer, od križovatky s Watsonovou ulicou, bude prejazdný po križovatku s Hroncovou ulicou, odtiaľ odklon dopravy do Hroncovej, alebo do Vysokoškolskej ulice.
Hlavný zhotoviteľ (EUROVIA SK, a..s.) stavby „KE, modernizácia električkových tratí MET v meste Košice", rozmiestni zároveň aj dopravné značenia pre výstavbu Meniarne „A" (Kostolianska cesta), podľa odsúhlaseného DDZ, bez významného obmedzenia individuálnej automobilovej dopravy.

Dnes začala v Košiciach ďalšia etapa modernizácie električkových tratí (MET). Na obratisku pri Botanickej záhrade informovali o tejto stavbe zástupca investora - primátor mesta Košice Richard Raši, zástupca zhotoviteľa - riaditeľ košického závodu spoločnosti Eurovia SK Štefan Bálint a zástupca užívateľa - člen predstavenstva a riaditeľ techniky a údržby Dopravného podniku mesta Košice (DPMK) Juraj Krempaský. 

Konanie o žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (NFP) bolo ukončené s tým, že žiadosť splnila všetky podmienky poskytnutia príspevku vo schválenej výške 89 706 442 eur na Riadiacom orgáne Operačného programu Integrovaná infraštruktúra. Mesto Košice odovzdalo stavenisko spoločnosti Eurovia SK 18.11.2016. Zhotoviteľ stavby má 30 dní na predloženie harmonogramu prác. 

Hlavným cieľom tejto etapy modernizácie električkovej trate je zabezpečiť zvýšenie efektivity a bezpečnosti dopravy, vyšší komfort pre cestujúcich a vodičov, zníženie hluku, vibrácií, prašnosti a zvýšenie pozitívnych environmentálnych vplyvov na kritických úsekoch električkových tratí v meste Košice. Rekonštruovaných bude postupne osem ucelených častí. Stavebné práce budú zahŕňať kompletnú výmenu električkového zvršku i spodku, trakčného vedenia, ako aj ochranu inžinierskych sietí, ktoré tieto električkové trate križujú. Postavené budú aj nové meniarne.

Zdroj: Mesto Košice

--------------------------------------------------------------------------------------

Základné informácie o stavbe:

Dodávateľ: EUROVIA SK, a.s., závod Košice
Začiatok výstavby: november 2016
Ukončenie výstavby: august 2018
Počet stavebných objektov: 449
Cena diela bez DPH: 78 499 473,99 EUR bez DPH

Stavba druhej etapy MET v číslach:

Dĺžka použitých koľajníc:                                         26,565 km
Dĺžka trolejového vedenia:                                       17 830 m
Počet osadených stĺpov trakčného vedenia:             614 ks
Množstvo použitého kameniva koľajového telesa:  40 503 t
Množstvo kameniva celkom:                                     135 972 t
Antivibračné rohože:                                                 62 590 m2
Úprava pláne pod koľajovým spodkom:                    58 952 m2
Asfaltobetónové vrstvy:                                             37 340 t

Líniová stavba pozostáva z ôsmych ucelených častí, ktoré sa budú realizovať ako samostatné stavby:

UČS 08  Ul. Moldavská, úsek trate Krajský súd - kruhový objazd Moldavská (mimo)
UČS 09  Kruhová križovatka Moldavská
UČS 10  Ul. Trieda SNP, úsek trate križ. Bardejovská (mimo) - križ. Laborecká (mimo)
UČS 11  Ul. Trieda SNP, úsek trate križ. Laborecká - obratisko Amfiteáter (mimo)
UČS 12  Ul. Zimná, úsek trate od križ. TIP TOP - obratisko Botanická záhrada (mimo)
UČS 13  Obratisko Botanická záhrada
UČS 14  Ul. Komenského, úsek trate NMM (mimo) - obratisko Havlíčkova (mimo)
UČS 15  Križovatka VSS

Zdroj: Eurovia SK

Križovatka Zimná - Jarná (autor: Ing.P.Titl)

Od utorka sa mení doprava v úseku Zimná – Technická univerzita – obratisko Botanická záhrada

Z dôvodu príprav na projekt Modernizácia električkových tratí sa od utorka 22.11.2016 od 08:00 hod. mení doprava. Týka sa to liniek 7, R4, R7, 12, 19, 22 a N1, pre ktoré budú vydané nové cestovné poriadky. O ďalších zmenách v doprave budeme pravidelne informovať na LCD monitoroch vo vozidlách MHD, na našej internetovej stránke www.dpmk.sk a tiež na označníkoch na našich zastávkach. Informácie budú pravidelne dostávať aj novinári.

Električková doprava nebude premávať v úseku Zimná - Technická univerzita - Botanická záhrada. Tieto električkové zastávky preto nebudú obsluhované.

Električková linka 7 bude premávať odklonenou trasou Amfiteáter – Radnica Starého mesta – Hlavná pošta – Námestie osloboditeľov – Nad jazerom.

Električková linka R4 bude premávať po trase linky R7 (Vstupný areál U. S. Steel – OC Optima – Terasa – Amfiteáter)

Autobusové linky premávajúce po uliciach B. Němcovej a Zimná budú odklonené:
Autobusová linka 12 bude premávať obojsmerne po Watsonovej ulici, kde zastaví na zastávke Obchodná akadémia. Na zastávke Technická univerzita nebude zastavovať.
Autobusové linky 19 a 22 budú premávať obojsmerne po uliciach Letná a Komenského, kde zastavia na zastávkach Technická univerzita a Poliklinika Sever. Na zastávke Zimná nebudú zastavovať.
Nočná autobusová linka N1 bude premávať po Watsonovej ulici, kde zastaví na zastávke Obchodná akadémia. Na zastávke Technická univerzita nebude zastavovať.

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

SPP

(števo, 10. 5. 2017 8:27)

Už ked modernizuju tak by sa mohlo zapojit do toho aj SPP a vymeniť tie staré svoje rozvádzače za nové všade ostali tie velké škaredé, a na námesti najlepšie na starom na polovicu odrezanom stlpe..

stlpy

(kosican, 28. 4. 2017 0:25)

prve kolajnice polozene a co tie zvysne stare hrdzave zlte stlpy hned na zaciatku bozenky? to tam ostanu akoze?omg..

chodniky +komunikacie po oboch stranach- jedna hroza

(kosican, 10. 4. 2017 20:44)

strasna kvalita toho asfaltu na celej bozenke ale aj krizovatka watsonova/bozenka, tiez dost bieda..az mi je zle na to kukat ked vidim ako to zacali platat.. keby som mohol tak prisamveru sam tam nabehnem so zbijackou a oddrbem aspon povrchovy asfalt na cestach na oboch stranach a aj prilahlych chodnikoch+obrubniky na vlastne naklady.. ved to do oci bije, co to eurovia a mesto nevidi??? popraskany asfalt s dierami este z cias komancov a oni to tam nechavaju!!! prisamveru, to musi ist prec, ved to je dezolatny stav, nie stav na platanie!!!

Re: chodniky +komunikacie po oboch stranach- jedna hroza

(Tatranka, 11. 4. 2017 10:07)

Eurovia robí len to, čo má v zmluve. Predmetom zmluvy je MET. Takže všetko, čo je mimo nemajú povinnosť riešiť, maximálne to, čo poškodia pri práci na MET musia opraviť. A na rozdiel od slávnej DÚHY, Eurovia pri projekte MEU za svoje opravila navyše niektoré priľahlé vozovky a chodníky... Samozrejme aj tam bola vidina budúcej zákazky na MET a nie charita, ale i tak to kladne hodnotím lebo súťaž nemuseli nakoniec vyhrať.

Zastávky MHD

(Jozef, 4. 4. 2017 15:24)

Mohli by už aj rámci prerábky trate pomenit aj zástávky MHD za nové tie stare komunistické PLECHáče špatia okoliu....a to nehovorím o tých tabulkách s odchodmy autobusov......

Re: Zastávky MHD

(Tatranka, 4. 4. 2017 19:04)

Zastávky MHD? Pokiaľ ide o prístrešky na autobusových zastávkach tie nemajú s komunizmom nič spoločné, tie sa stavali už za prvotnopospolného slovenského kapitalizmu. Ale uznávam, že to bola už od nova hrôza po každej stránke a dnes dupľom.

ledky

(bububu, 22. 3. 2017 19:23)

pekne,ze dali ledky a nie,ako duhovnici, stare nemoderne svetla

Re: ledky

(Tatranka, 25. 3. 2017 8:26)

Remeta potreboval v súlade s projektom uliať pre seba čo najviac hehe... :D

LEDky

(Tomi, 23. 3. 2017 9:16)

Išiel som tamaď asi pred týždňom a osvetlená plocha novými svetlami je oveľa väčšia ako starými, nevznikajú medzi nimi tmavé pásy ako je to pri starých (vyžarovací uhol LEDiek je predpokladám väčší) a aj intenzita je vyššia.

krátke výložníky

(amigo, 23. 3. 2017 7:41)

To je síce pekné s tými LED lampami, no aby sme len nechválili, tak si myslím, že s tými krátkymi výložníkmi budú svietiť maximálne tak len na chodník. Pôvodné lampy boli osadené vyššie a s dlhším ramenom.

Odpoveď na rekonštrukciu ulíc vramci MET

(peter, 13. 3. 2017 2:14)

Takže tu máte odpoveď z magistrátu žiadne rekonštrukcie ulíc a chodnikov sa vramci MET robiť nebudú ,čiže čaká nas opäť platanie ala "DÚHA" a za tým všetkým nie je nik iný len zase neschopný magistrát a usmievavý neschopak smradopes Haraši ako inak.. keďže eu fondy nedokážu na takú banalitu dodatocne vybaviť hoci sa už dávno vedelo že sa idú trate v meste meniť www.kosicednes.sk/dennik/clanky/kompletne-zrekonstruuju-dalsie-ulice/

tralala

(kosican, 13. 3. 2017 2:13)

skusobna sprava

bozenka+kuzmanka

(kosican, 10. 3. 2017 1:31)

som straasne strasne zvedavy ci napokon naozaj aj vymenia ten asfalt povrch na cestach okolo trate a prilahlych chodnikoch ktore boli v dezolatnom stave alebo len fakt povrchne potom poplataju ako to spravili ti amaterski lavoruki duhaci.. a ktorych odstrasujuce "dielo" vramci ikd vidime dodnes na kazdom kroku ..

pokračovanie

(amigo, 9. 2. 2017 8:37)

Tak tie nové stlpy vyzerajú o triedu estetickejšie a kvalitnejšie ako pri Dúhe. Neviete niekto, či budú vymieňať asfalt celoplošne na rozbitých cestách a chodníkoch na B.Nemcovej a Komenského? Alebo len plátať ako pri minulej rekonštrukcii?

Re: pokračovanie

(kosican, 10. 2. 2017 4:46)

no to by teda aj mna velmi zaujimalo, ten asfalt tam je v dezolatnom stave doslova, aj chodniky, mohli by..

stlpy VO

(Jozef, 26. 12. 2016 12:42)

Dúfam že odstránia aj tie zvyšky odrezaných stĺpov VO, Lebo som si všimol na námestí osloboditeľov niektoré odpojené staré stĺpy VO ostali medzi stromami dúfam že aj tie odstránia....

Aky

(Jozko, 18. 12. 2016 23:28)

Aky je prosim zmysel tej vymeny smerov obratiska? Nejak som to nepochopil preco sa to vymenilo.
Sci-fi okienko: Skoda, ze sa obratisko nerozsirilo o vyjazd a prepojenie cez Watsonovu na trat Komenskeho, mozno by to malo vacsi zmysel rozdelit 7cku na castejsie chodiace 2 a 3 a z 2ky urobit sluckovu linku z Komenskeho na BN a s5 na stanicu.

Re: Aky

(T, 23. 12. 2016 10:32)

Asi by inak nevyšiel na niektorom oblúku minimálny polomer. Je tam natesno a pridali druhú objazdnú koľaj.
Sci fi - nápad to nemusí byť zlý. :)

bozenka-zimna

(kosican, 1. 12. 2016 19:18)

ide to celkom rychlo, uz su pri TU, klobuk dole ,to je tempo! ;-) snad budu menit aj prilahy asfalt s obrubnikmi a plus tie hrdzave stlpy a nie len natierat ako pri uzloch..

Re: bozenka-zimna

(Tatranka, 2. 12. 2016 9:49)

Neboj nič, všetko bude!