Choď na obsah Choď na menu
Reklama
 

Reklama

Modernizácia električkovej trate - Moldavská

Od soboty (8.00 hod.) do nedele (15.00 hod.) nebudú jazdiť električky po Štúrovej a Kuzmányho

Dnes (12. 7. 2018) sa za účasti viceprimátora mesta Košice Martina Petruška, riaditeľa košického magistrátu Pavla Lazúra a zástupcov zhotoviteľa diela (Eurovia SK), uskutočnil ďalší z pravidelných kontrolných dní na stavbe modernizácie košických električkových tratí (MET). Jednou z najdôležitejších informácií pre Košičanov z kontrolného dňa je asi tá, že počas víkendu bude kvôli regulácii trakčného vedenia uzavretá pre električkovú dopravu od soboty (14. 7. 2018) 8.00 hod. do nedele (15. 7. 2018) do cca 15.00 hod., križovatka Žižkova – Kuzmányho – Štúrova, potrvá 
Po Štúrovej a Kuzmányho budú jazdiť náhradné autobusy, košickú cestujúcu verejnosť bude o situácii a náhradných spojoch podrobne a včas informovať Dopravný podnik mesta Košice. 
Zástupcov investora (Mesto Košice) stavbári informovali o tom, ako pokročili od posledného kontrolného dňa na posledných rozpracovaných úsekoch stavby - okružnej križovatke „Moldavská" a na úseku od križovatky až po Steel arénu, respektíve, po križovatku Štúrova – Kuzmányho – Žižkova. 
Od križovatky Žižkova po odbočku na Idanskú, respektíve Toryskú, máme kompletne urobené práce na koľajovom zvršku, ťahajú sa všetky vedenia, vrátane trakčných, máme urobené podkladové živicové vrstvy. Mimo projektu tam vďaka ústretovosti a po schválení Mestom Košice, pracujeme už aj na cestných komunikáciách. Do konca júla by sme chceli úsek od Žižkovej po odbočku na Toryskú sprejazdniť v plnom profile, teda v oboch smeroch pre osobnú motorovú aj mestskú hromadnú dopravu, nebudú tam už žiadne dopravné obmedzenia ako je tomu teraz," uviedol riaditeľ košického závodu Eurovie, Štefan Bálint. 
Podľa jeho slov, predpokladajú, že úsek od Toryskej po Dunajskej budú mať takisto kompletne urobený do konca júla, prípadne začiatku augusta, ale dopravu tam nepustia preto, lebo autá by odtiaľ nemali kvôli stavebným prácam na okružnej križovatke ako pokračovať v jazde ďalej. Úsek bude pre motoristickú verejnosť aj MHD spustená do užívania až po dokončení prác na okružnej križovatke „Moldavská", čo by malo byť koncom augusta. 
V tomto úseku, tak isto ako aj na Triede SNP či pri košických súdoch, chce mesto nad rámec projektu modernizácie tratí, nechať kompletne urobiť cestné komunikácie.
Dohodli sme sa zo spoločnosťou Eurovia, z rozpočtu mesta sme teraz kompletne zrekonštruovali , respektíve ešte sa na tom na Terase ďalej robí, celý profil cesty na jednej i druhej strane. Tak isto v tom chceme pokračovať aj v úseku od križovatky „Moldavská" až po súdy, čiže aj tam urobíme cestu v celom jazdnom profile. A budeme hľadať a zvažovať na meste aj možnosti , aby sme tam mohli dať takto postupne do poriadku aj chodníky. Tak ako sme už vraveli, nielen preto, že na budúci rok budeme mať v meste majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji, ale predovšetkým aby to dobre vyzeralo a ľudia boli spokojní. Takže chceme, aby to bolo naozaj kompletne urobené. Čo sa týka výmeny asfaltových povrchov cestných komunikácií na Triede SNP teraz, tam už Eurovia dokončuje druhú etapu prác v smere z Toryskej po Ipeľskú, predtým už urobili cestu od Ipeľskej po Toryskú. Nasledovať bude výmena asfaltu na cestách od „novej nemocnice po Amfiteáter, a v opačnom smere od Amfiteátra po „novú nemocnicu". Tieto práce nad rámec projektu stavby MET by mali byť ukončené už koncom júla," povedal M. Petruško. 
Stavbárov požiadal aj o technické vysvetlenie ďalšej veci, ktorá zaujíma Košičanov. Konkrétne, pýtajú sa, prečo stavbári dajú na cesty nové asfaltové koberce, a nechávajú tam staré kanalizačné vpuste. 
Kedysi sme to robili tak, že sa podvíhali vpuste, a potom sa dal asfalt. Teraz sme ale zvolili takú alternatívu, že najprv dáme asfalt, vpusť nastavíme čo najpresnejšie do ideálnej výšky a zalejeme tak, aby bola vpusť v jednej rovine s povrchom vozovky. Túto alternatívu sme zvolili preto, aby to bolo celé urobené čo najpresnejšie," vysvetlil Š. Bálint. 
Na záver kontrolného dňa, opäť poďakoval M. Petruško v súvislosti s modernizáciou električkových tratí nielen stavbárom za ich dobre odvádzanú prácu, ale aj všetkým Košičanom, motoristom či chodcom za ich trpezlivosť so stavbou, pochopenie, ohľaduplnosť a ústretovosť.

www.kosice.sk/article.php?id=21426

 

Staršie fotografie:
 
 
 
 

------------------------------------------------------------------------------------------

V sobotu (3. 2. 2018) uzavrú Štúrovu od Toryskej po Moldavskú, jeden pruh ostane prejazdný

Posledná aktualizácia uzávierky Moldavská - Štúrova v rámci MET medzi Toryskou a Dunajskou od tejto soboty * úplná uzávierka platí od centra, v opačnom smere ostane jeden jazdný pruh /dočasne/ s prejazdom v protismere /cez stavbu/, autobusy budú premávať aj v smere do centra po obchádzke. Podľa postupu prác na prekládke sietí a káblovode sa rozhodne, kedy sa úsek uzavrie úplne aj v smere do centra.
Ing. P.Titl

Obchádzková trasa pre autá i MHD povedie obojsmerne cez Toryskú, Ružovú a Idanskú ulicu
Eurovia SK, ktorá modernizuje košické električkové trate, uzavrie v sobotu (03.02.2018) ráno cestnú komunikáciu od križovatky Štúrova – Toryská po križovatku Štúrova - Moldavská cesta – Idanská – Dunajská. Od tejto križovatky v smere k Steel aréne ostane jeden jazdný pruh dočasne prejazdný, ale iba pre osobné motorové vozidlá. Obchádzková trasa pre vozidlá, vrátane mestskej hromadnej dopravy či SAD povedie obojsmerne po Toryskej , Ružovej a Idanskej ulici. 

Uzávierka je nevyhnutná z hľadiska zabezpečenia postupu stavebných prác a dodržania termínov v rámci modernizácie električkových tratí (MET). Celá stavba MET má byť ukončená v auguste 2018, aj preto musí Eurovia už teraz začať v danom úseku s prípravnými prácami. Pôjde predovšetkým o prekopávky cesty kvôli preložkám vodovodu, kanalizácie, plynu, kábelovodu, respektíve výstavbu trakčného vedenia. 
Pôvodne chcel zhotoviteľ diela uzavrieť cestu v plnom profile od kruhového objazdu na Moldavskej ceste v smere k Steel aréne, aj opačne. Mesto Košice ako investor však s týmto návrhom nesúhlasilo najmä z toho dôvodu, aby sa napriek nevyhnutnej uzávere aspoň trochu uľahčilo motoristickej verejnosti. Na základe požiadavky mesta bude preto zatiaľ uzavretý „iba" úsek od križovatky Štúrova – Toryská, po križovatku Štúrova – Moldavská cesta – Idanská – Dunajská. 
Jazdný pruh, ktorý ostane prejazdný pre osobnú motorovú dopravu neskôr budeme musieť takisto celkom uzavrieť, lebo technológia postupu ďalších prác nám neumožní, aby sme ich mohli robiť po častiach, prípadne bez úplnej uzávery cestnej komunikácie," uviedol Štefan Bálint, riaditeľ košického závoru Eurovie SK. 
V úseku od križovatky Kuzmányho - Štúrova po odbočenie na Toryskú ulicu zo Štúrovej nebudú od 3. 2. 2018 žiadne dopravné obmedzenia, takisto ani v úseku od Idanskej (výjazd oproti SPP) po kruhový objazd na Moldavskej ceste či naopak.
Dopravné obmedzenia budú vyznačené prenosným dopravným značením a dopravným zariadením na komunikáciách: Štúrova, od križovatky Štúrova – Toryská, po križovatku Štúrova – Moldavská cesta – Idanská – Dunajská, vrátane miestnych komunikácií Toryská, Ružová, Idanská. 

www.kosice.sk/article.php?id=20534

-----------------------------------------------------------------------------------------

Od soboty dochádza k zmenám v MHD na Moldavskej ceste. Električky v úseku SOŠ automobilová – Krajský súd budú dočasne zrušené.

V súvislosti s projektom Modernizácie električkových tratí v sobotu vstupujú do platnosti zmeny na električkových a autobusových linkách premávajúcich na Moldavskej ceste.  
Dopravný podnik mesta Košice informuje cestujúcu verejnosť, že v sobotu 3.2.2018 začína v rámci stavby MET rekonštrukcia električkovej trate na Moldavskej ceste v úseku zastávok SOŠ automobilová – Idanská – Zimný štadión – Krajský súd. V tejto súvislosti dochádza k zmenám v prevádzke vybraných električkových a autobusových liniek.
Električkové linky 2, 3, 4, 7, R2, R6 a R8 budú premávať bez zmien. Električkové linky 6, R3, R4 a R7 budú dočasne zrušené, resp. nahradené inými spojeniami v rámci systému MHD. Električkové linky 5 a R1 nahradia autobusy. Obnoví sa prevádzka električkovej linky 9 v skrátenej trase DPMK - Spoločenský pavilón - Železníky, križovatka - VSS, križovatka - Nad jazerom, Važecká.
Náhradná autobusová linka x6 začne premávať na predĺženej trase: Nám. Maratónu mieru - Nová nemocnica – Spoločenský pavilón - Zimný štadión - Námestie osloboditeľov - Staničné námestie.
Náhradná autobusová linka x9 bude premávať na trase: Námestie Maratónu mieru - Nová nemocnica - Spoločenský pavilón.
Autobusové linky 5, 10, 11, 20L, 21, 23, 25, 32, 52, 56, x6, R1, N3 a N4 budú premávať v úseku medzi zastávkami SOŠ automobilová a Krajský súd s odklonom cez ulice Idanská a Toryská. Električková zastávka ZIMNÝ ŠTADIÓN bude premiestnená na Idanskú ulicu a zastavovať na nej budú spoje autobusových liniek 5, x6, R1, N3 a N4.

INFORMÁCIA PRE CESTUJÚCICH - ZAMESTNANCOV U. S. STEEL
Všetky spoje linky R1 počas striedaní pracovných zmien vykoná náhradná autobusová linka R1 v priamej trase (bez prestupu). Ranný spoj linky R5 bude premávať po Južnej triede v opačnom smere: Nám. osloboditeľov – Ryba - Barca - Železníky - VA USS s označením ako linka R8. Spojenie Námestie Maratónu mieru - Terasa - Vstupný areál USS zabezpečia autobusové linky x6, x9 s prestupom pri Spoločenskom pavilóne na električkovú linku R6.
Vybrané spoje autobusovej linky RA4 začnú premávať v predĺženej trase Havlíčkova – Okresný úrad – Poliklinika Sever – TU – Amfiteáter – Sídlisko KVP – VA USS. Ranný spoj autobusovej linky RA7 na 7 hod. do USSK bude premávať cez zastávky Palackého - Nám. osloboditeľov - Krajský súd.
V tejto súvislosti dochádza k zmenám v cestovných poriadkoch liniek 2, 3, 4, 5, 7, 9, R1 až R8, RA4, RA7, x6, x9 a 26.

www.dpmk.sk/aktuality/2018/od-soboty-dochadza-k-zmenam-v-mhd-na-moldavskej-ceste-elektricky-v-useku-sos

 

Komentáre

Prehľad komentárov

Možnosť pridávanie komentárov zrušená

(sckesk, 30. 7. 2017 18:09)

Dnešným dňom ruším možnosť pridávať komentáre ku všetkým príspevkom o modernizácii električkových tratí, nakoľko tu opakovane dochádza k vzájomnému urážaniu sa diskutujúcich medzi sebou.

stlpy

(evžem, 20. 5. 2017 1:34)

zachovajte paniku :) Menit sa bude cela komunikacia komplet a chodnik by mal byt posunuty vedla stlpov ;) KTORE SNAD UZ NEBUDU ZLTE, MODLIME SA :D

MET moldavska-kuriozity

(kosican, 27. 3. 2017 23:39)

parada! po "DUHACKY" stlpy v strede chodika, kocurkovo suvix, toto.. kto taketo absolutne neandertalstvo mohol vymysliet.. a to som si myslel o eurovii svoje..

Re: MET moldavska-kuriozity

(amigo, 28. 3. 2017 7:40)

To nie je chyba Eurovie. Oni dostali projekt, podľa ktorého majú stavať. A ten projekt od "dokonalých" projektantov, ktorý sa nikdy neboli pozrieť ako to v skutočnosti na mieste vyzerá, prešiel aj odsúhlasením kompetentných na magistráte. Prečo to nepripomienkovalo mesto v rámci projektovania pred vydodaním projektu? Prečo to tak schválilo? Žeby nemali odborníkov? Tak prečo živia tých darmožráčov bez stavebného vzdelania a neprijmú odborníka na tieto veci?

Re: Re: MET moldavska-kuriozity

(Stefan, 14. 5. 2017 14:15)

Si všimnite, že tri kusy stlpov už stoja aj na triede SNP smer amfiteater od fakultnej nemocnice priamo v časti chodníka určenej pre cyklistov.. kladiem si otázku prečo práve tam, keď kúsok nižšie už normálne kopirujú pôvodnú líniu stĺpov.. Lebo neverím, že posunutím o meter by sa až tak zmenili parametre vo výpočte ťahových sil.. či to kôli osvetleniu tak vyratali? Nerozumiem tomu.. Lebo podľa môjho názoru to v tom chodníku určite zavadza...