Choď na obsah Choď na menu
Reklama
 

Reklama

Modernizácia električkovej trate - Kruhová križovatka Moldavská + Meniareň "E"

14. 8. 2018

UČS 09  Kruhová križovatka Moldavská + Meniareň "E" vo vozovni na Bardejovskej

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Modernizácia električkových tratí sa blíži k záveru, Eurovia robí konečné úpravy

Po včerajšej (8. 8. 2018) úspešnej skúšobnej jazde električky po zmodernizovanom poslednom úseku stavby MET (modernizácia električkových tratí) – okružná križovatka „Moldavská", Moldavská cesta, Štúrova, križovatka Žižkova – Štúrova – Kuzmányho, sa dnes (9. 8. 2018) uskutočnil na stavbe zrejme jeden z posledných kontrolných dní. Druhá etapa modernizácie košických električkových tratí sa totiž dostala do finálnej fázy.
Ako pokročili a napredujú práce na stavbe informoval riaditeľa košického magistrátu Pavla Lazúra riaditeľ košického závodu zhotoviteľa diela (Eurovia SK), Štefan Bálint. 
Zajtra (10. 8. 2018) máme preberacie konanie na cesty, následne bude kolaudačné konanie na všetky chodníky robené v rámci stavby MET, finišujeme aj na okružnej križovatke. Dňa 31. 8. 2018 odovzdáme nielen celú stavbu investorovi, teda mestu Košice, ale tak ako sme sľúbili, v ten istý deň po rannej dopravnej špičke odovzdáme aj cesty v danom úseku, vrátane tých na kruhovom objazde, do užívania pre motoristickú verejnosť v plnom profile. Budú tam (na okružnej križovatke) už urobené aj vodorovné i zvislé dopravné značenia. Mimo stavby samotnej, robíme na základe požiadavky Mesta Košice aj opravy chodníkov, dávame nové obrubníky, postupujeme v smere od „starej sladovne" nahor. Máme na to ešte tri týždne, avšak všetky tieto práce by sme chceli mať ukončené takisto najneskôr do 31. augusta. Takže, momentálne sme už naozaj v štádiu konečných úprav, robíme živicové povrchy, vodorovné i zvislé dopravné značenia, kontrolujú sa cestné svetelné signalizácie. Naším cieľom je to, aby stavba bola urobená a odovzdaná mestu v poriadku nielen čo sa týka samotných prác, ale aby dobre vyzerala aj po estetickej stránke," zdôraznil Š. Bálint. 
Práve v súvislosti s estetickým vzhľadom posledného dokončovaného úseku stavby požiadal P. Lazúr kompetentných, aby sa v rámci možností postarali o obnovu a dali do poriadku pôvodné, červeno - biele kovové zábradlia, ktoré lemujú cestu pred okružnou križovatkou. Napriek tomu, že stavba MET finišuje, práve na kruhovom objazde môžu ešte Košičania vidieť kopy hliny, a dlhý, hlboký výkop. Zamestnanci spoločnosti TEKO tam robia havarijné opravy. 
„Práce postupujú podľa harmonogramu tejto havarijnej opravy, v piatok (10. 8. 2018) by sme mali mať kompletne urobený výkop. Následne začneme s pieskovaním a montážou nových rúr. Robíme na tom od rána do večera, ak nás nejako nepríjemne neprekvapí počasie, stanovený termín opráv, 21. august, dodržíme," vysvetlil zástupca TEKO. 

www.kosice.sk/article.php?id=21553

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Staršie fotografie z výstavby

 
 
 
 
 
 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Mesto a polícia vyšli v ústrety motoristom, zvýšili priepustnosť križovatky „Moldavská“
Po uzavretí (7. 4. 2018) okružnej križovatky „Moldavská" z dôvodu prác na modernizácii košických električkových tratí (MET) mohli motoristi jazdiť iba v jednom jazdnom pruhu, z Triedy SNP na Moldavskú vpravo smer OC Optima, respektíve, takisto iba v jednom jazdnom pruhu z Moldavskej od Optimy vpravo, smer Alejová. 

Mesto v spolupráci s Krajským dopravným inšpektorátom KR PZ v Košiciach situáciu prehodnotilo, rozhodlo sa vyjsť v rámci daných možností motoristickej verejnosti v ústrety, a preto zabezpečilo zvýšenie priepustnosti uvedenej lokality pre motorové vozidlá. Konkrétne, dočasnou úpravou svetelných signálnych plánov a zvislého dopravného značenia (vodorovné bude upravené dňa 5.5.2018), ktoré zabezpečia zvýšenie priepustnosti križovatky počas prác na rekonštrukcii kruhovej križovatky, a tiež tomu zodpovedajúcim náhradným trasám.
Spomínanými prvými úpravami, ku ktorým došlo už v pondelok (30.4.2018), bola docielená zvýšená priepustnosť okružnej križovatky „Moldavská" v smeroch :
-od Hornbachu dvoma rovnými jazdnými pruhmi, pričom ľavý bude združený ako rovný a ľavý + samostatný pravý pruh;
-od Optimy dvoma rovnými jazdnými pruhmi, pričom ľavý pruh bude združený ako rovný a ľavý + samostatný pravý pruh;
Mesto Košice aj dopravná polícia upozorňujú vodičov motorových vozidiel, aby v súvislosti s týmito dopravnými zmenami venovali zvýšenú pozornosť sledovaniu dopravného značenia – radenia v okolí križovatky „Moldavská". 
Motoristov čaká v najbližšej dobe aj ďalšia pozitívna zmena, ktorá by im mala byť nápomocná predovšetkým z bezpečnostného hľadiska pri výjazde z Popradskej ulice na Triedu SNP, alebo naopak, pri vjazde z Triedy SNP v smere od amfiteátra do Popradskej ulice. Obrubník bezpečnostného trojuholníka, ktorý je situovaný pri výjazde z Popradskej na Triedu SNP, bude totiž omnoho viditeľnejší ako tomu bolo doteraz, mesto rozhodlo o jeho označení žlto – čiernym šrafovaním. 

www.kosice.sk/article.php?id=20987

---------------------------------------------------------------------------------------

Začali sa práce na kruhovej križovatke

V sobotu 7. apríla sa začali práce na kruhovej križovatke Moldavská- Trieda SNP- Alejová. Prejazd motorových vozidiel je možný len v dvoch smeroch, vodiči si na zmenenú situáciu pomaly zvykajú. Úseky sú označené dopravnými značeniami a k dispozícii sú aj odporúčania pre vodičov. Práce budú trvať do konca augusta.

Na ďalšom z pravidelných kontrolných dní na stavbe Modernizácie električkových tratí sa zúčastnili predstavitelia mesta, zástupcovia zhotoviteľa - spoločnosti EUROVIA a.s. a Dopravného podniku mesta Košice, aby osobne preverili situáciu po uzavretí významného dopravného uzla. Riaditeľ magistrátu Pavol Lazúr sa zaujímal o priebeh prác počas prvých dní na tomto komplikovanom úseku. Zhotoviteľom bol ubezpečený, že všetko ide podľa plánu a bez výraznejších komplikácií.

Úsek od Idanskej po Steel arénu je rozpracovaný, sme už za všetkými prekládkami, máme spodky a tento týždeň sa púšťame do samotnej konštrukcie električkového telesa. Pracujeme samozrejme aj na križovatke na Moldavskej, na ktorej sa po rekonštrukcii zlepší priepustnosť a čo sa týka električkových tratí, križovatka bude kopírovať cestu. Polomer koľaje v električkovom okruhu je navrhnutý 42,5 m a nájazdy v polomeroch 35 m," povedal riaditeľ košického závodu EUROVIA SK, Štefan Bálint.

Na stavbe na kruhovej križovatke na Moldavskej aktuálne pracuje od 150 do 200 ľudí, investor uvažuje o tom, že podľa potreby bude umožnené pracovať aj vo večerných hodinách. 

www.kosice.sk/article.php?id=20895

----------------------------------------------------------------------------------------

Odporúčania pre vodičov po začatí prác na kruhovom objazde na Moldavskej

Z dôvodu uzavretia okružnej križovatky Moldavská – Trieda SNP – Alejová musia vodiči využívať náhradné trasy, pretože prejazdnými cez stavenisko sú v jednom pruhu iba smery z Triedy SNP doprava na Moldavskú, smer OC Optima a z Moldavskej od Optimy doprava, smer Alejová. Vjazd do okružnej križovatky a prejazd ňou je úplne zrušený zo smeru Moldavská od centra a z Alejovej od Železníkov.
Dopravný expert Ing. Pavel Titl odporúča vodičom zo smeru od Rožňavy v smere do centra mesta použiť náhradnú trasu s odbočením doprava v mimoúrovňovej križovatke Červený rak (pod Optimou) s prejazdom rýchlostného obchvatu po križovatku VSS, na ktorej môžu odbočiť doľava a pokračovať po Južnej triede v smere do centra mesta. 
Zo smeru Alejová je niekoľko možností v smere jazdy na Terasu. Optimálne je odbočiť na križovatke Alejová – Gemerská k OC Cassovia a po ulici Pri prachárni okolo Nay a Merkury Market prejsť na rýchlostný obchvat Červený rak, s pokračovaním cez mimoúrovňovú križovatku Červený rak rovno po Myslavskej ceste a po Triede KVP na most Moskovská, ďalej na Toryskú ulicu v smere na Magistrát mesta Košice.
Zo smeru od centra mesta (Štúrova, Steel aréna) pre smer Rožňava (U. S. Steel a letisko) vedie optimálna trasa po Toryskej a Moskovskej až na Sídlisko KVP, s pokračovaním po Triede KVP okolo Luníka IX ku križovatke Červený rak (pod Optimou), s možnosťou pokračovať rovno po rýchlostnom obchvate v smere na križovatku VSS, resp. respektíve s ďalšou možnosťou odbočiť doprava smer Rožňava.
Vzhľadom na skutočnosť, že uzavretie okružnej križovatky, ktorou denne prechádza vyše 70 tisíc motorových vozidiel, znamená zníženie plynulosti dopravy v širšom okolí, najmä v uzle Moldavská – Popradská (Hornbach, OBI, Kaufland), ktorou sú trasované obchádzkové trasy autobusov MHD a prímestskej autobusovej dopravy, odporúča Ing. Titl vodičom motorových vozidiel sa tomuto dopravnému uzlu vyhnúť a využiť vyššie uvedené obchádzkové trasy.

www.kosice.sk/article.php?id=20887

------------------------------------------------------------------------------------------

V sobotu 7.4.2018 ráno sa uzatvára pre stavebné práce MET okružná križovatka tr.SNP - Moldavská - Alejová. Prejazd bude možný cez križovatku len z triedy SNP v jednom jazdnom pruhu doprava Moldavská smer Hornbach, a zo smeru Moldavská od Hornbachu v jednom jazdnom pruhu doprava Alejová smer Železníky. Z Moldavskej od centra bude križovatka uzavretá na úrovni výjazd Lidl - Werferova, z Alejovej bude križovatka uzavretá na úrovni čerpacej stanice, kde bude zriadený dočasný koľajový prejazd. Pre obsluhu tr.SNP č.63-75 bude dočasne otvorený prejazd cez koľajnice pri vjazde k obytným domom s príjazdom od križovatky tr.SNP - Bardejovská.
Doporučené obchádzky: smer tr.SNP - Alejová cez Bardejovskú, Popradskú, prepojovaciu komunikáciu VŠA /Hornbach - Cassovia/. Pre smer Alejová - tr.SNP cez Gemerskú - Rastislavovu - Štúrovu - Toryskú. Pre smer Moldavská od centra Moldavská k Hornbachu cez Toryskú - tr.SNP - Moldavská. Vzhľadom na stavebné práce pred Steel arénou a súdmi, kde bude možný prejazd iba v jednom jazdnom pruhu pre každý smer, sa doporučuje v smere do a z centra /Nám. osloboditeľov - Štúrova/ využiť náhradné trasy cez Festivalové námestie resp. križ. VSS.
Ešte upozornenie: pre automobilovú dopravu sa úplne uzatvára úsek Štúrovej medzi Dunajskou a Toryskou - aj dnes prejazdný smer do centra sa odkláňa do Idanskej.

Zdroj: Ing. P. Titl

------------------------------------------------------------------------------------------

V súvislosti s pokračujúcimi prácami na druhej etape modernizácii električkových tratí dôjde v termíne od 24.7.2017 k úplnej uzávierke pravého jazdného pruhu Moldavskej ulice v úseku od kruhového objazdu po čerpaciu stanicu Slovnaft v smere na OC Optima. Doprava bude zúžená do jedného jazdného pruhu a najvyššia povolená rýchlosť v danom úseku bude znížená na 30 km/h (viď grafická príloha). O priebehu a ukončení prác v dotknutom úseku Vás budeme včas informovať. Prosíme obyvateľov a návštevníkov mestskej časti Košice - Západ o trpezlivosť a dôsledné dodržiavanie dočasného dopravného značenia.

 

Komentáre

Prehľad komentárov

?

(Meno, 5. 11. 2017 0:21)

Už idú komentáre? :D

Re: ?

(sckesk, 5. 11. 2017 0:55)

Už nie :)

jj

(cuco, 24. 10. 2017 1:25)

co noveho

Možnosť pridávanie komentárov zrušená

(sckesk, 30. 7. 2017 18:03)

Dnešným dňom ruším možnosť pridávať komentáre ku všetkým príspevkom o modernizácii električkových tratí, nakoľko tu opakovane dochádza k vzájomnému urážaniu sa diskutujúcich medzi sebou.

Kruhová križovatka

(Miro, 11. 4. 2017 12:15)

Prečo sa táto križovatka naprojektovala ako kruhová? Isto to už niekde bolo písane, ale nesledujem všetko podrobne

Re: Kruhová križovatka

(Miro, 11. 4. 2017 12:23)

ahaa, už nič teda...docvaklo mi :D

a co samotne depo?

(kosican, 10. 4. 2017 20:48)

a kedy bude prebiehat prestavba rekonstrukcia depa+kolajiska v areali?(+ta zakruta pred depom na bardejovskej tiez nebola menena)

Re: a co samotne depo?

(Tatranka, 11. 4. 2017 9:56)

Dakedy tohto leta by mali konečne začať, to ale je tvrdo neoficiálne info. Budovy určené na demoláciu sú však už vypratané. :)